Tilbakemelding fra våre besøkende

Vi måler jevnlig hvordan kundene opplever jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Les mer

Å lede på avstand


Koronapandemien har skapt radikale endringer i så godt som alle bransjer. Fjernledelse er blitt den nye normalen. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss erfaringene så langt?

Les mer

Hva ville Ole Brumm gjort?


Artikkel: Noen ganger er det kanskje nok "bare å være", som en kontrast til hele tiden å måtte gjøre, tenke og fylle en rolle.

Les mer

Mot normalt?


Hjertebank, høy puls og dårlig nattesøvn.

– Helt normalt, sier Vilde Vollestad.

Les mer

Veien tilbake - hvordan møte høstens arbeidshverdag på best mulig måte

Stort ansvar i usikre tider

Skoleferien er her, men ikke for rektor.

Les mer

Å gjøre opp status


Artikkel: Pulsmålinger kan være et nyttig verktøy for å få rask, systematisk og verdifull innsikt i de ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon

Les mer

- Ikke lat som du ikke ser

- Tør å spørre, hvis du mistenker at en kollega strever med mat, oppfordrer psykolog Ruth Lindefjeld.

Les mer

Moment tar pulsen på virksomheten

Moment har utviklet en pulsmåling som raskt og enkelt hjelper arbeidsgiver å kartlegge hvordan medarbeiderne har det på jobb i en krevende tid.

Les mer

Fem om dagen


Anette og Krister om hjemmekontor: Fem viktige ingredienser i en god hverdag

Se video

Moment besøkte Accenture digitalt

Anette Høy Dye holdt nylig et webinar for 340 ansatte hos Accenture, med tittelen «Advice on well-being when working from home».

Les mer

Introduksjon - tips og triks

Anette og Krister om hjemmekontor: Å holde motet oppe og fokusere på det man vet

Se video

Spill partneren din god nå!

En krise kan vekke det verste, men også det fineste i oss. Benytt anledningen til å vise partneren din at dere drar lasset sammen når det virkelig gjelder.

Les mer

Demp korona-volumet!

De siste oppdateringene omkring COVID-19 er aldri mer enn et klikk unna. Hvordan kan man best mulig forholde seg til denne informasjonsstrømmen?

Les mer

Gode og effektive digitale møter

Vi har samlet en del tips som kan bidra til at videomøter blir en fullgod møtearena fremfor et ineffektivt irritasjonsmoment.

Les mer

Bruk krisen som en mulighet til å utøve god fjernledelse

Et knippe gode råd til ledere rundt om i landet som står overfor en krevende periode fremover.

Les mer

Å lede når krisen rammer

Plutselig rammer krisen oss. Det forutsigbare er borte, og fotfeste er byttet ut med fritt fall. Når krisen rammer, får lederen en helt spesiell utfordring.

Les mer

Tips til deg som jobber hjemmefra eller er i karantene

Enkle grep kan gjøre det lettere å møte den nye arbeidshverdagen.

Les mer

Vi har utvidet tilbudet

Mange ledere og medarbeidere har hatt behov for ekstra støtte og veiledning under pandemien. Vi har derfor utvidet våre åpningstider og tilbyr våre tjenester både digitalt og via fysiske møter.

Les mer

Psykologisk trygghet i en utrygg tid

Artikkel: I 2019 ble «psykologisk trygghet» det store buzz-ordet i HR feltet. Hvorfor det egentlig?

Les mer

Samfunnsansvar lønner seg – også for virksomheten!

Artikkel: Virksomheter som viser samfunnsansvar, tiltrekker seg mer motiverte og produktive medarbeidere.

Les mer

Skiller du mellom jobb og fritid?

Vår kollega Krister Halck har blitt intervjuet i Aftenposten om balansen mellom jobb og fritid.

Les mer

Arbeid som hovedsatsingsområde

Vår medarbeider Anette Høy Dye har skrevet et engasjert innlegg om hvorfor Psykologforeningen bør velge arbeid som hovedsatsingsområde.

Les mer

Når er det på tide å bytte jobb?

Vår medarbeider Krister Halck har vært på Norgesglasset for å snakke om når det er lurt å bytte jobb.

Hør mer

Lunch anmelder Moment

Kjell fra "bransjebladet" Lunch har besøkt Moment for å gjøre en kantinetest, og lander på så godt som full skåre for "sjelesørgernes langbord".

Les mer

You had me at hello

Artikkel: I rekrutteringsprosesser, salgsmøter, så vel som i private settinger; et godt førsteinntrykk er avgjørende. Men kan man stole på førsteinntrykk? Og når de først er laget, er de da hogget i stein?

Les mer

Smidig psykologi

Artikkel: "Smidige" metoder og tankegods er ikke bare nyttige innenfor systemutvikling, men også til bruk i utvikling av mennesker, relasjoner og organisasjoner.

Les mer

Gammel vane er vond å vende

Artikkel: Utvikling av mennesker og organisasjoner skjer gjennom å endre vaner. Her kommer noen gode råd for deg som vil endre dine.

Les mer

Monotasking: Å få mer gjort, med mer ro

Artikkel: Det er lettere å være mer effektiv og kreativ i sin problemløsning dersom man tar for seg én oppgave om gangen.

Les mer

Growth eller fixed mindset? Om det å tro på at du kan lære

Artikkel: Albert Einstein skal ha sagt: "Det er ikke det at jeg er så smart, jeg bare holder ut lenger."   

Les mer

Håndtering av trakassering på arbeidsplassen

Artikkel: Trakassering kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes. Hva bør arbeidsgiver gjøre?

                                                                                                                         

Les mer

Hvor godt sover du?


Artikkel: Noen heldige er utstyrt med et solid sovehjerte som lite kan rokke ved. Men de aller fleste av oss sliter med søvnproblemer i ny og ne.

Les mer

Hvordan unngå utladning hos "flinke" medarbeidere?

Artikkel: Viktigheten av å kjenne sine medarbeidere og lage gode rammer for arbeidet. 

Les mer

Bli mer effektiv med Pomodoro-teknikk

Artikkel: Nettaviser, e-poster og kollegaer med spørsmål… Med Pomodoro-teknikken kan du ta tilbake kontrollen over tiden din.

Les mer

Jobbusikkerhet i digitaliseringens tid

Artikkel: Kommer robotene til å ta jobben min? Det korte svaret er – vi vet ikke.

Les mer

Fjerndiagnostisering av ledere

Artikkel: På alle samfunnets arenaer, både arbeidsliv, skoleverket, familien - og ikke minst i politikken, sitter mentaldiagnosene løst om dagen. Det er problematisk. 

Les mer

Presentasjonsangst

Artikkel: Vi lever i de «ekstrovertes» tidsalder. Suksess i arbeidslivet knyttes ofte opp mot evnen til å formidle og kommunisere kunnskap. For mange er det en konstant utfordring.

Les mer

Bli en superleder!

Artikkel: Evnen til å lede dine ansatte til å lede seg selv blir stadig viktigere i dagens arbeidsliv. I litteraturen kalles denne lederen en superleder. Så hva kan du gjøre for å bli nettopp det?

Les mer

Bli en bedre selvleder!

Artikkel: I det moderne arbeidslivet er evnen til selvledelse, for både ledere og medarbeiderne, en sentral ferdighet for å lykkes. Så hvordan kan man jobbe mer systematisk for å styrke denne kompetansen? 

Les mer

#metoo på jobb

Artikkel: Arbeidsgiver må være bevisst på hva de kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. 

Les mer

Digitalisering og arbeidsmiljø

Artikkel: Vil roboter og kunstig intelligens skape fremmedgjøring og frykt for å bli «automatisert» - eller blir det et mer menneskelig og rikt arbeidsliv?

Les mer