Kurs

Trenger dere faglig påfyll?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Våre kurs 

Moment holder engasjerende og involverende kurs i hele tjenestespekteret vårt. Vi er opptatt av å tilpasse format og innhold slik at de er mest mulig relevante for din virksomhet og situasjon. Vi holder kurs for både medarbeidere, ledere, team og hele virksomheter.

 

Organisasjon

Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvikling
Digitalisering av arbeidslivet
Endring og omstilling
Konflikthåndtering og varslingssaker
Teameffektivitet
Mobbing og trakassering
Krise og beredskap
Organisasjonskultur
Strategisk HR

Ledelse

Endringsledelse
Selvledelse
Ledergruppe i utvikling
Ny i lederrollen
Superledelse
Motivasjon
Kommunikasjon
Krevende samtaler
Effektiv ledelse

Helse

Stressmestring
Psykologisk førstehjelp
Håndtering av krevende kunder
Psykisk helse og arbeid
Sykefraværsoppfølging
LØFT og positiv psykologi
Krisehåndtering
Mindfulness
Søvn