Moment tilbyr personlighetstester for ledere

For mange ledere er personlighetstesting et viktig bidrag til vekst og utvikling i rollen.

Events

Av Tage Wester

Arbeids- og organisasjonspsykolog Marianne Torsnes hos Moment har lang erfaring med å bruke personlighetstester i veiledning av ledere og ledergrupper. Vi tok derfor en prat med Torsnes om hvorfor hun mener det er nyttig med slike tester og hvordan dette gjennomføres hos Moment.


Hva er det viktigste utbyttet ved å bruke personlighetstester i lederutviklingsprosesser?

Testene gir et godt utgangspunkt for å lære mer om hvem man er både som menneske og leder, for eksempel kan dette handle om innsikt i egne styrker og utviklingsområder. Som leder er det viktig å være bevisst på begge deler. Utviklingsområder er noe man kan være blind på, mens styrker er noe man lett kan underbruke. God kjennskap til seg selv er dessuten avgjørende som leder, fordi det er en selv som er det viktigste verktøyet. Det hjelper lite med gode systemer om man ikke selv fungerer godt i rollen. For eksempel er det viktig som leder å få med seg de ansatte: Det som skaper begeistring i meg som leder, bør derfor gjerne formidles på en autentisk måte til andre. Et annet eksempel - hvis man som leder har for høy andel oppgaver eller gjøremål i utakt med egen personlighet, vil dette over tid kunne tappe energi. Med god innsikt i egne personlighetstrekk kan man gjøre tidligere justeringer og tilpasninger.

Det er mulig å utforske mange av de samme temaene i veiledning uten å benytte personlighetstester, men testene gir anledning til en mer strukturert og presis gjennomgang av viktige temaer. Vi er jo nysgjerrige på oss selv, så personlighetstesting er også noe jeg synes man kan unne seg i en utviklingsprosess. Resultatene fra en slik test er det mulig å vende tilbake til mange ganger. Lederlivet byr på stadig nye utfordringer, og i møte med disse kan dybdekunnskap om egen personlighet være interessant og gi noen aha-opplevelser.

God kjennskap til egne styrker og utviklingsområder er viktig for å fungere godt i lederrollen.

Hvilke personlighetstester brukes hos Moment?

Vi bruker ulike typer verktøy i ulike situasjoner. For ledergrupper og kurs bruker vi ofte JTI (MBTI) som er mindre omfattende og fungerer godt i grupper. I individuell lederveiledning har vi fordelen av å komme enda tettere på, og her bruker vi Neo-Pi-3. Denne er basert på personlighetsteorien «Big Five» som innenfor akademia er ansett som gullstandarden for personlighetstesting.


Hvordan foregår prosessen med individuell personlighetstesting hos Moment?

Først vil vi kartlegge ønsker og mål med prosessen. Etter dette vil man få tilsendt et digitalt spørreskjema med 240 spørsmål. I tilbakemeldingssamtalen gjennomgår man personlighetsprofilen sammen med psykologen og reflekterer rundt lederskapet sitt og andre relevante roller. Vi har også en egen lederrapport som peker på mulige utviklingsområder og fallgruver for din personlighetsprofil. Men man trenger ikke å være leder for at dette skal være nyttig. Det kan handle om at man ønsker påfyll, selvinnsikt eller å få en bedre forståelse av egne reaksjonsmønstre og relasjonen til andre.


Hvorfor bør man velge Moment til personlighetstesting?

Moments psykologer har mengdetrening i å snakke med ledere og andre i krevende jobbroller. Alle som jobber med testing hos oss, er autoriserte psykologer med dybdeforståelse om personlighet, og er i tillegg godt trent i å snakke med folk om personlige temaer på en trygg måte.

Dersom du ønsker å vite mer om personlighetstest for ledere, ta kontakt med Marianne Torsnes.

Publisert 25.10.21