Åpen dør hos jobbpsykologen

Noen ganger kan det være nyttig å stikke innom jobbpsykologen for å lufte et konkret problem. Flere av våre kunder tilbyr sine ansatte ‘åpen dør’ hos oss.

Events

Av Karianne Petersen

Pep talks, speed coaching, åpen dør sesjoner. Dette er et format med lav terskel hvor ansatte som ønsker det, får mulighet til korte en-til-en samtaler med en av psykologene hos Moment.

-Denne formen for veiledning kan være anvendelig i mange sammenhenger. Vi ser blant annet at det kan være nyttig for virksomheter som står i store endringsprosesser, i virksomheter med stort arbeidspress eller i usikre tider sånn som nå, sier arbeids- og organisasjonspsykolog Krister Halck. Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO er blant virksomhetene som har valgt å gi dette tilbudet til sine ansatte.

-BDO tok kontakt med oss i kjølvannet av koronaen. De ønsket, som et av flere pandemitiltak, å tilby ekstra støtte og veiledning til de som synes situasjonen med hjemmekontor og mye usikkerhet, er krevende. De korte møtene skal være et sted å lufte tankene og få hjelp til å håndtere utfordringer knyttet til hverdagen slik den er nå, forteller Krister.

Hos BDO fikk alle medarbeidere og ledere som ønsket det, tilbud om å booke seg inn til en 25 minutters digital en-til-en samtale med psykologen. Hva tiden skulle brukes til, var opp til den enkelte.

Hva kan man utrette i løpet av 25 minutter?

-Overraskende mye, mener Krister. -Samtalen blir veldig fokusert: kort om meg, kort om deg og så rett til kjernen – hva vil du ta opp? Noen valgte å snakke om arbeidspress og stress, og at dette øker uten gode kolleger å sparre med i det daglige. Andre går på veggen av å sitte på hjemmekontor, føler seg isolert og sliter med motivasjonen. Samtalene er løsningsorienterte, og vi prøver å være mest mulig konkrete på hva man kan gjøre, sier Krister. Han tror at det å snakke med en utenforstående tredje person om disse temaene kan bidra til å normalisere reaksjoner og følelser man har.

Hvordan fungerer dette formatet sammenlignet med den veiledningen vi ellers driver med?

Det fine med ‘åpen dør samtalene’ er at de ufarliggjør det å be om hjelp. Ledere og medarbeider kan ‘stikke innom’ for en prat. Dette er ikke terapi, men et lavterskeltilbud for alle. Noen problemstillinger krever imidlertid arbeid over lengre tid, og da finnes det mulighet for å ta kontakt med oss igjen. Ca. en av ti ber om individuell oppfølging etterpå, forteller Krister.