Moment besøkte Accenture digitalt

Anette Høy Dye holdt nylig et webinar for 340 ansatte hos Accenture, med tittelen «Advice on well-being when working from home».

Events

Hold på de gode vanene når du jobber hjemmefra!

Intervju med Anette Høy Dye, av Johanne Rogndal og Vilde Vollestad


I over 20 år har Moment tilbudt leder- og medarbeiderstøtte til ansatte i konsulentselskapet Accenture. I forbindelse med korona-situasjonen er Accenture ekstra opptatt av å sørge for at de ansatte har det bra. HR-konsulent Andreas Borge inviterte derfor Moment til å holde webinar. Med tittelen «Advice on wellbeing when working from home» snakket vår arbeids- og organisasjonspsykolog Anette Høy Dye til 340 medarbeidere i Accenture om hvordan man kan håndtere ulike psykologiske reaksjoner på korona-situasjonen. Her er noen av Anettes betraktninger etter webinaret:


Hva var viktig for deg å formidle til de ansatte hos Accenture?

Med pandemien står vi i en veldig spesiell situasjon, som medarbeidere kan reagere svært ulikt på. Det var viktig for meg å formidle at noen har sterke reaksjoner, mens andre nesten ikke reagerer i det hele tatt. Begge deler er like normalt. Uansett kan det være nyttig å øke bevisstheten på hvilke reaksjoner vi kan få. Ved å være i forkant er vi bedre rustet til å ivareta oss selv på en hensiktsmessig måte. I tillegg hadde jeg fokus på at det enkle er noe av det viktigste nå. Ekstra bevissthet på faktorer som struktur på dagen, kosthold, søvn og kontakt med eget nettverk er av stor betydning.

Noen har sterke reaksjoner, andre reagerer nesten ikke i det hele tatt. Begge deler er like normalt.

Hva tror du er mest utfordrende for medarbeidere som jobber hjemmefra nå?

Her vil det være stor variasjon. For noen vil det være opplevelse av ensomhet eller bekymring over situasjonen, for andre kan det være vansker med å strukturere seg når kontoret flyttes hjem. Det er stort spenn i hjemmesituasjonen til den enkelte. Grad av trivsel hjemme vil påvirke hvordan vi opplever og håndterer det plutselige kravet til omstilling. Det er forskjell på hvor godt vi jobber hjemmefra også til vanlig. Men nå utfordres de vante rutinene våre og det er dermed lett å tillegge seg uvaner.


Hvordan var det å samarbeide med Accenture på denne måten?

Jeg har jobbet mye med Accenture de siste 10 årene og opplever dem som langt fremme når det gjelder å snakke om, og ta medarbeidernes psykiske helse på alvor. Å kunne bistå også i denne særlig krevende tiden har vært meningsfullt. Hvordan vi kan forholde oss til dagens situasjon, er helt tydelig et tema som engasjerer medarbeiderne. I tillegg gjør korona-krisen også at vi i Moment må tenke nytt. Vi er vant til å jobbe med krisehåndtering og å skape gode hverdager tross krevende omstendigheter. Men situasjonen vi er i nå, er veldig spesiell. Også vi må omstille oss: Vi må finne digitale løsninger på oppdragene våre – alt fra jobbpsykolog-samtaler til arbeidsmiljøundersøkelser eller webinarer som dette. Jeg har erfart at det skal lite til for å føle seg betraktelig bedre på det å bruke nye digitale plattformer, og for eksempel holde webinar på denne måten.


Accenture har allerede bestilt et nytt webinar for sine ansatte, hvor responsen igjen er stor. Det tyder på at medarbeiderne hos Accenture er en fremoverlent gjeng som er nysgjerrige på hvordan de kan organisere jobbhverdagen sin i en krevende tid.