Spill partneren din god nå!

En krise kan vekke det verste, men også det fineste i oss. Benytt anledningen til å vise partneren din at dere drar lasset sammen når det virkelig gjelder.

Events

Av Johanne Rogndal

Etter en samtale med et par jeg veileder, kom jeg til å tenke på noe moren min sa til oss i bryllupstalen: I fellesskap skal dere hegne om de verdiene som er viktige for dere. Men dere kan komme til å oppdage at å dra lasset sammen, ikke nødvendigvis er ensbetydende med at begge til enhver tid trekker like mye, og samtidig. Korona-situasjonen setter oss på prøve og kan skape mange utfordringer for parforholdet. Hverdagen forandret seg fra en dag til en annen, og vi vet ikke hvor lenge det normale livet blir satt på vent. En krise kan vekke det verste, men også det fineste i oss. Situasjonen er derfor en anledning til å vise partneren vår at vi drar lasset sammen når det virkelig gjelder.


Gode hverdager

Mens noen par nå gleder seg over å ha etterlengtet tid sammen, strever andre med å forholde seg til hverandre i en hverdag som stiller store krav til tålmodighet og samarbeid. For noen vekker krisen en erkjennelse av at den konflikten man har brukt mye tid på, ikke lenger er så viktig, og den blir et springbrett til å starte på nytt sammen. For andre kan konflikter forsterkes, og en allerede vanskelig dynamikk blir mer fremtredende. Personlighetsforskjeller som før har skapt balanse i hverdagen, kan føre til gnisninger når man går tett på hverandre over tid, er stresset for jobbsituasjonen eller kjenner på usikkerhet for fremtiden.

Dette er ikke nødvendigvis tidspunktet for de dype samtalene, eller for å løse større floker. Tvert imot er det et tidspunkt for å bære over med egen irritasjon og lete aktivt etter anledninger til å være rause med hverandre.


Her er noen råd for hvordan dere kan komme dere gjennom krisen som par:

Ta ansvar for egen påvirkning

Ha med deg en bevissthet om hvordan du vil komme ut av denne krisen som partner. Det kommer en dag for tilbakeblikk. Hvordan vil du bli husket som partner i krise?

  • Forsøk å anerkjenne følelser og reaksjoner hos partneren din, selv om du ikke er enig eller forstår dem. La dem være der. Og husk at det at noen lytter ofte er mer oppløftende enn et løsningsforslag. Kanskje begge to skal få tillatelse til å være sure, irritable eller ufyselige innimellom, men helst ikke samtidig.
  • Ta ansvar for egne følelser. Forsøk å bidra til god stemning på det jevne. Ros deg selv, inni deg, for de gangene du klarer å dra lasset. Å overse fremfor å svare på den skarpe kommentaren fra en morgengretten partner, er et eksempel på det.
  • Forsøk å legge merke til hva partneren gjør for at dere skal komme dere gjennom denne utfordrende tiden. Hva er han eller hun god på? Det kan være å beholde roen, ta med barna ut, jobbe disiplinert. Si det høyt – vær raus, si «hei du, jeg ser hva du gjør, og det er så fint»!
  • Be om det du selv trenger. Ingen kan lese tankene dine.


Bli enig om noen kjøreregler

  • Vent med å ta opp betente tema, som dere allerede har snakket og snakket og snakket om uten å komme noen vei.
  • Forsøk å minne hverandre på at dette er en vanskelig og uvant situasjon for begge parter.
  • Ha en avtale om å hjelpe hverandre med å avbryte negative samtaler/stemning som bygger seg opp. Dere kan minne hverandre på at det ikke er hensiktsmessig nå. Det som er viktig, kan tas senere. Tillat hverandre å si «Nå avbryter vi dette».
  • Snakk sammen om hvordan å snakke sammen. Hva kjennetegner de samtalene som fungerer og de som ikke fungerer? Målet er å gjøre mer av det som funker, og gi slipp på det som holder dere fast i gamle mønstre