Verdensdagen for psykisk helse


10. oktober markerer vi Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Events

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Den markeres i Norge og verden over, og handler om å fremme bevissthet om mental helse. Dagen markeres på arbeidsplasser og i organisasjoner gjennom en hel uke.

I år er temaet for dagen at vi trenger hverandre – og en oppfordring om å løfte blikket. Ensomhet og utenforskap er store utfordringer for den psykiske folkehelsa. Vi trenger gode felleskap der vi kjenner tilhørighet og føler oss anerkjent og sett.

Vi mennesker tilbringer mye tid på arbeid. Det gjør jobben til et av de stedene vi virkelig har mulighet til å se andre, løfte blikket og skape inkluderende fellesskap. I lys av verdensdagen vil vi minne om arbeidsplassen som en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uhelse. En arbeidsplass der folk trives og føler seg inkludert, har færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø.

Så hva kan vi gjøre?

  • Vær oppmerksom – forsøk å legg merke til hvordan dine kollegaer har det.
  • Våg å bry deg. Løft blikket.
  • Del erfaringer på jobb – gode og mindre gode.
  • Skap en arbeidsplass som fremmer møtepunkter, både på og utenfor jobb.
  • Jobb aktivt for å fremme en arbeidsplass der mangfold og felleskap står i fokus.

Her kan du lese mer om markeringen av årets verdensdag:

Verdensdagen 2022