Psykologbistand blir Moment

Vi har fått et nytt navn som favner bredden i det vi tilbyr: Kraft for å få til bevegelse. For organisasjoner og menneskene som utgjør dem.

Les mer

Vi søker nye kolleger

Vi har høy aktivitet og søker dyktige og arbeidsomme psykologer med konsulenterfaring. Send CV og søknad til rolv@moment.consulting

Digitalisering og arbeidsmiljø

Artikkel: Vil roboter og kunstig intelligens skape fremmedgjøring og frykt for å bli «automatisert» - eller blir det et mer menneskelig og rikt arbeidsliv?

Les mer

Psykologbistand blir Moment

Psykologbistand bytter navn

Les mer