Mot normalt?


Hjertebank, høy puls og dårlig nattesøvn.

– Helt normalt, sier Vilde Vollestad.

Events

Av Karianne Petersen

Denne uken utgir psykolog Vilde Vollestad boken ‘Hva er greia med meg - og deg, og alle andre?’ hvor hun ønsker å gi kunnskap om psykisk helse slik den angår oss alle, og å formidle at det vanlige strevet vårt, er helt normalt. Hun håper boken kan være med på å skape mer nysgjerrighet og interesse for hvordan vi mennesker tenker og fungerer.

- Når vi hører om psykisk helse, tenker vi ofte på ‘uhelse’ som angst og depresjon. De senere årene har det vært større åpenhet rundt psykiske lidelser. Samtidig kunne jeg ønsket meg mer fokus på kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer og hva som er helt vanlig strev. Det er for eksempel naturlig å være stressa og å kjenne hjertebank når du er ny i jobb eller må snakke foran en forsamling. Dette er helt vanlige reaksjoner på krevende situasjoner, og vi må passe oss for ikke å sykeliggjøre dem, sier Vilde.

En av grunntankene i Moment helt fra starten i 1997, har nettopp vært å bidra til å spre kunnskap om psykisk helse i befolkningen. Gjennom undervisning og veiledningssamtaler for ledere og medarbeidere, jobber vi daglig for å normalisere mange av de reaksjonen og følelsene som til tider overvelder oss mennesker – både på jobb og privat. ‘Hva er greia med meg - og deg, og alle andre?’ er skrevet til ungdom, men passer for alle som har lyst på mer kunnskap om psykisk helse – presentert på en lettfattelig måte.

- Det er lurt å begynne å lære om psykisk helse tidlig. Det i seg selv bidrar til normalisering. Men temaene i boken går vel så mye igjen i veiledningstimene jeg har med ledere og medarbeidere her på jobben. Det er viktig å få formidlet denne kunnskapen der folk er – enten det dreier seg om skole eller for eksempel på arbeidsplassen. Vi har alle en psykisk helse, og kan med fordel prøve å forstå litt mer av oss selv og hva som er vanlige reaksjoner. Det vil gjøre at vi tåler både oss selv og andre bedre, tror Vilde.

Vilde tar i boken for seg 15 allmenne temaer som innvirker på den psykiske helsen vår, blant annet skriver hun om søvn, skjermbruk, selvfølelse, utenforskap, samfunnsengasjement og fysisk aktivitet. Et av kapitlene omhandler tanker – og da også bekymring og grubling. Den indre kritikeren vår kan være full av forakt:

- Den indre dialogen er ofte veldig streng. Vi blir svært kritiske til oss selv og egne prestasjoner. Dette kan gjøre oss urolige og nedstemte. Vi må øve på å skille tanker fra fakta. Tankene vi har om oss selv, er som regel ‘fake news’, sier Vilde. Hun påpeker at det å ha en god selvfølelse ikke er ensbetydende med å være trygg og sikker hele tiden:

- God selvfølelse handler heller om å tore å tre frem sånn som vi er. Og da må vi øve og få erfaringer, for eksempel på det å ta ordet – på tross av at pulsen øker. Samtidig er det viktig at vi aksepterer egen usikkerhet, tåler at det er sånn, og vet at det er helt normalt, sier Vilde.

Vilde trekker også frem forventningspress som et tema mange ledere og medarbeidere strever med å håndtere på en god måte:

- Mange av dem som går i veiledning hos oss, strever med at de vil prestere på alle arenaer hele tiden og sammenligner seg med dem som gjør det best. Enkelte kommer hit med masse hodepine og magesmerter, typiske stressymptomer. Løsningen er ikke da å bli enda bedre til å løpe fortere. Mange trenger heller å finne måter å gi seg selv litt «slækk» og senke forventningene til hva man skal få til. Hva er godt nok? Vi trenger å minne hverandre på at vi ikke kan få til alt, påpeker Vilde.

Selv om mye av strevet vårt er helt normalt, vil Vilde også hjelpe oss å forstå når de hverdagslige utfordringene går over til å bli noe mer:

- Å normalisere vanlig strev betyr ikke at vi skal la være å ta vansker på alvor. Når reaksjonene vedvarer over tid og blir veldig sterke slik at de påvirker hverdagen vår mye, kan det være snakk om mer alvorlige vansker. Et av målene med boken har vært å hjelpe folk til å gjenkjenne tegn på dette både hos seg selv og andre. Noen venter dessverre altfor lenge før de oppsøker hjelp, forteller Vilde.

Vilde er en av initiativtakerne bak POFU – Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge. Før hun kom til Moment, jobbet hun som leder av den ideelle stiftelsen. Der har hun blant annet vært med på å utvikle undervisningsopplegg for ungdom til bruk i grunnskolen. I 2018 ble hun tildelt Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap av Norsk psykologforening.