Tilbakemelding fra våre besøkende

Vi måler jevnlig hvordan kundene opplever jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Events

Vår digitale kundeundersøkelse ble gjennomført med et tilfeldig utvalg besøk hos våre veiledere fordelt over fire uker, med rundt 100 deltagere. Her følger noen av resultatene fra undersøkelsen:


veiledersamarbeid.jpg#asset:1764

54 av de spurte ga oss topp score på samarbeidet, 33 nest best, 9 ganske bra og bare én vurderte samarbeidet til middels.

Vi har samtidig målt hvor nyttig de besøkende har opplevd samtalene på områdene jobbsituasjon, privatliv og helse. Her plasserte de fleste seg på nest beste score.

nytte_kundeund.jpg#asset:1765

En av pilarene i jobbpsykologtilbudet, er sykefraværsoppfølging. Tilbakemeldingene på hvor viktig tilbudet hos oss har vært ved sykemelding, fordeler seg slik:

sykemelding2.jpg#asset:1766

Av de 33 personene som hadde vært helt eller delvis sykemeldt, ser vi at gjennomsnittet på tilbakemeldingene ligger tett opp mot 5, eller nest beste score. 70% svarer i tillegg at tilbudet vårt førte til at de kom raskere tilbake i jobb etter sykefraværet.

På spørsmål om man ønsket å anbefale vårt tilbud til andre, svarte 95% at det ville de gjerne, de resterende 5% vet ikke.

Blant deltagerne i undersøkelsen var 20% ledere, 15% prosjektleder og 65% medarbeidere. Aldersmessig var 59% av de spurte mellom 18-40 år, 27% 41-50 år, 12% 51-60 år og 2% over 60 år.