Start arbeidshverdagen med god selvledelse


Benytt oppstarten etter ferien til å vurdere hvordan du kan ta større kontroll over arbeidshverdagen din.

Events

Av Ida Erlien

Det kan være tungt å ta fatt på arbeidshverdagen etter en ferie. Men etter et avbrekk fra jobb ligger muligheten for å stoppe opp og reflektere over om du jobber på en måte som motiverer deg, og som har verdi for virksomheten din. Ved å lene deg på strategier innen selvledelse kan du begi deg ut i høsthverdagen med større kontroll over arbeidet ditt. Her er fem grep for å komme i gang:

1. Reflekter over egne styrker og utviklingsområder

Oppstarten etter ferien kan gjerne begynne med at du tar et helikopterperspektiv på deg selv og egen arbeidshverdag. Første steg innen selvledelse handler om å bli bedre kjent med seg selv og om du ønsker å gjøre noen endringer. Hva er dine styrker og utviklingsområder? Bruker du tiden din på en måte som er i tråd med dine og virksomhetens mål? Hvis du ønsker å sette deg et nytt mål – hvordan kan du gjøre dette konkret og passe utfordrende, og hvordan kan du følge opp og evaluere underveis?

2. Planlegg og prioritér

God planlegging og prioritering er viktige ferdigheter som kan bidra til å redusere stress og øke opplevelsen av kontroll. Hvordan planlegger du ukene dine på en god måte før og etter ferien? Hvilke verktøy benytter du for å holde oversikt over arbeidshverdagen? Hjernen er ikke særlig god til å gjøre flere ting samtidig, så for å forebygge stress kan det være lurt å prioritere godt og gjøre en ting om gangen.

3. Søk og tilby støtte ved behov!

Det å være god på selvledelse betyr ikke at du skal klare alt alene! Tvert imot innebærer selvledelse å ta ansvar for å søke støtte når du trenger det. Hva trenger du som medarbeider fra din nærmeste leder for å utføre jobben din på en god måte? Hvordan kan du som leder koble deg på medarbeiderne dine og tilby støtte ved behov?

4. Øv på å være en god støttespiller for deg selv

Det kan ta litt tid å komme tilbake til hverdagsflyten igjen. Da er det naturlig at det kan dukke opp negative eller selvkritiske tanker. Selvledelse i form av mentale strategier innebærer å ha et bevisst forhold til tanker og følelser, og forsøke å ha en konstruktiv indre dialog. Prøv å akseptere de negative tankene dersom de kommer, og se om du kan trene på å være en god støttespiller for deg selv.

5. Ha et bevisst forhold til hva som gir deg pauser og påfyll

Ferie kan gi rom for pause og avkobling fra jobb. Forskning trekker frem pauser i løpet av arbeidsdagen som en viktig faktor for å prestere godt over tid, bevare arbeidsglede og ivareta god helse i jobb. For å kunne prestere godt, trenger vi også restitusjon og pauser. Hvordan kan du legge inn små pauser i løpet av dagen, og hva gir deg påfyll og energi inn i høsthverdagen?

Lykke til med oppstarten!