Moment tar pulsen på virksomheten

Moment har utviklet en pulsmåling som raskt og enkelt hjelper arbeidsgiver å kartlegge hvordan medarbeiderne har det på jobb i en krevende tid.

Events

Av Christoffer Wenaas, Thomas Halvorsen og Vilde Vollestad


Koronapandemien har satt oss alle i en ekstraordinær situasjon, som berører oss både privat og som medarbeidere. I tett dialog med medarbeidere, HR og ledere har vi i Moment fått innblikk i utfordringer virksomheter nå står i. Selv om det er store variasjoner, går flere temaer igjen:

 • Hvordan opprettholde effektivitet og god organisering av arbeidshverdagen?
 • Hvordan holde motivasjon og engasjement oppe når situasjonen vedvarer?
 • Hvordan håndtere usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon?
 • Hvordan sikre god informasjonsflyt og digital samhandling?
 • Hvordan få oversikt over medarbeidernes opplevelse av situasjonen?
 • Hvordan få oversikt over hvilke kreative krefter og ubrukte muligheter de ansatte sitter med?


Moments pulsmåling

Moment har derfor utviklet en pulsmåling som raskt og enkelt kartlegger noen av de viktigste forholdene ved medarbeidernes situasjon. Pulsmålingen er en kort undersøkelse som distribueres til alle ansatte, og resulterer i en rapport som gir innsikt i de ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon og behov de nå sitter med. Pulsmålingen kan være et viktig ledd i at virksomheten får oversikt over hvordan medarbeiderne håndterer situasjonen, og dermed bidra til å kartlegge arbeidsmiljøets utfordringer og forhindrer at større utfordringer får utvikle seg. Pulsmålingen gir et godt grunnlag for å iverksette treffende tiltak, som sikrer god kommunikasjon, motivasjon, engasjement og at produktiviteten holdes oppe.

Om pulsmålingen:

 • …gir virksomheten rask og verdifull innsikt i de ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon, og kan benyttes slik som den er. Spørsmål kan også tilpasses den enkelte virksomhet ved behov
 • …gir de ansatte mulighet til å melde inn synspunkter og forslag via fritekstfelt
 • …kan iverksettes raskt, og kan benyttes på alle virksomheter, uavhengig av størrelse
 • …har digital rapport klar fra undersøkelsen går live og viser resultater løpende
 • …gir fullstendig rapport for virksomheten umiddelbart etter at undersøkelsen lukkes. Rapporter for avdelinger eller andre inndelinger kan utformes ved behov. Rapporter kan lastes ned som PowerPoint og PDF
 • …består av om lag 15 spørsmål, og tar kun få minutter å fylle ut
 • …kan fylles ut via pc, nettbrett eller mobil
 • …kan utformes og gjennomføres helt anonymisert etter behov


Ta kontakt med en av våre medarbeidere for spørsmål og/eller et tilbud til pulsmåling for din virksomhet:

Christoffer Wenaas

//e-post: christoffer@moment.consulting, tlf: 938 36 699

Thomas Haugeli Halvorsen

//e-post: thomas@moment.consulting, tlf: 98694579