Veien tilbake - hvordan møte høstens arbeidshverdag på best mulig måte

Events

Av Vilde Vollestad

De fleste virksomheter har hatt en vår med hjemmekontor, omstilling og usikkerhet. Nå tilbake fra ferie opplever mange fremdeles en uavklart situasjon. Jobbhverdagen vil for mange fortsatt kreve omstilling, og medføre et ekstra behov for god ledelse og selvledelse. Like fullt kan oppstarten etter ferien være en anledning til å reflektere over tiden fremover og sørge for gode vaner for medarbeidere og ledere – enten man sitter på hjemmekontor, vender tilbake til kontoret eller kombinerer de to.

Hva blir viktig i høst?

 • Om arbeidsuka deles mellom kontor og hjemmekontor, lag en god struktur for når du jobber hjemmefra og ikke. Slik skaper du forutsigbarhet både for deg selv, kolleger og de du eventuelt bor sammen med. Vær også bevisst på når du er på jobb og når du har fri - ikke la jobbhverdagen flyte ut hjemme. Med en god struktur og tydelige skillelinjer hjelper vi også hjernen til å skjønne når den skal kobles av og når den skal kobles på.
 • Reflekter over hvorvidt du har oppdaget nye sider ved deg selv og din arbeidssituasjon denne våren, som du vil ta med deg tilbake etter hjemmekontortilværelsen. Har du gjort deg noen gode erfaringer med digitale møter? Har du strukturert arbeidsdagen din annerledes på hjemmekontor? Kanskje kan tilbakevending til kontoret være en anledning til å lage noen nye vaner.
 • Kollegafellesskap og samarbeid: Gjør en innsats for å koble deg på kolleger igjen – både gjennom samarbeid og annen sosial kontakt. Selv om vi kan være ulike når det gjelder hvor mye sosial kontakt vi ønsker når vi vender tilbake til jobb, trenger vi alle å kjenne tilhørighet.
 • Respekt for forskjellighet: Ha respekt for å at kolleger kan oppleve og forholde seg ulikt til situasjonen. For eksempel kan noen være veldig bekymret for smitte, selv om du ikke er det. Noen har opplevd hjemmekontor som svært krevende, mens andre synes det har vært eller er en god opplevelse å jobbe hjemmefra.
 • Situasjonen er fortsatt annerledes, og omstilling er krevende for oss. Tillat deg å kjenne på frustrasjon - det er lov å være lei. Bruk kolleger, familie/venner og ledelse som støtte til å stå i situasjonen og til å trene tålmodigheten. Det kan være fint å bruke kolleger til å sparre med om det som er vanskelig. Dersom det er dilemmaer/utfordringer som bør tas tak i, kontakt nærmeste leder/HR.
 • Sørg for gode rutiner i jobbhverdagen: Dette er alltid viktig, men særlig når vi opplever endring, usikkerhet og omstilling.
  • Strukturering og prioritering av arbeidsoppgaver: Hjernen vår er svært dårlig på multitasking. Med unntak av helt enkle operasjoner klarer den ikke å multitaske og ender heller med å skifte mellom de to oppgavene. Dette er svært ressurskrevende, og det tar tid å komme inn i en ny oppgave. Skaff deg oversikt over arbeidsoppgavene dine, lag en prioritering og gjør én ting ad gangen.
  • Jevnlige pauser: For å unngå overbelastning og for å prestere best mulig, trenger vi pauser. Sørg for noen minutter hver time - hent noe å drikke, trekk litt luft eller unn deg et lite pusterom der blikket får vandre og ingenting skal skje. Finn ut hva som passer for deg.
  • Bevegelse: Vi trenger bevegelse for å fungere best mulig gjennom arbeidshverdagen. Særlig viktig er dette på hjemmekontor hvor du kanskje ikke har de samme ergonomiske løsningene som på kontoret, og mister bevegelsen i forflytning til og fra jobb.
  • Sosial kontakt: Forskning har «frifunnet» småprat med kolleger – det er godt både for trivsel og for produktivitet. Sørg for «gang-prat» med kolleger – både de som er på kontoret og hjemme.

Noen ekstra råd til deg som er leder:

 • Vær tydelig på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av kontor og arbeidssted, og hvilke smittevernregler som gjelder. Tilbakevending til kontoret kan for en del skape usikkerhet og forvirring, og ulik praksis eller uklare retningslinjer kan skape gnisninger og misnøye. Ha respekt for ulik smittefrykt, og særlig at noen er veldig bekymret.
 • Sørg for lik oppfølging av medarbeidere på hjemmekontor og på kontoret. Dette kan være lett å glemme etter hvert som stadig flere medarbeidere er på plass på kontoret igjen.
 • Sørg for å ha tilstrekkelig med møtepunkter, også digitalt, selv om flesteparten er tilbake på kontoret igjen. Fortsett med god informasjonsflyt. Selv om situasjonen nærmer seg normalen, krever den fortsatt mye omstilling av medarbeiderne. Det kan være et slitasjeelement ettersom unntakstilstanden har vart over tid.
 • Vær lydhør både for hva som har vært krevende i denne perioden og for nye positive erfaringer medarbeidere har gjort seg. Jobber noen mer effektivt hjemme? Har noen tillagt seg nye gode vaner? Lag rom for deling og forsterkning av gode tilpasninger. Vi mennesker er vanedyr og faller fort tilbake i våre vante mønstre om vi ikke reflekterer og setter oss noen tydelige mål.