Arbeidsmiljø

Jobber dere systematisk med arbeidsmiljø?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Våre arbeidsmiljøundersøkelser 

Moments arbeidsundersøkelser gir økt innsikt i ressursene og utviklingsområdene i arbeidsmiljøet og muliggjør
konkrete og forbedrende tiltak. Vi har høy kompetanse på arbeidsmiljøets psykologi og nødvendig innsikt i arbeidsmiljøloven. Vi fokuserer på arbeidsmiljøet som en ressurs som kan understøtte både menneskene og virksomhetens strategi.

Dette gjør vi 

Moment utformer, gjennomfører og analyserer arbeidsmiljøundersøkelser. Vi har ferdig utformede undersøkelser som raskt kan lanseres, men gjør også tilpasninger til den enkelte virksomhet. Vi utvikler resultatrapporter og tiltak i tett samarbeid med kunden. Vi har god erfaring med brede standardiserte kvantitative arbeidsmiljø- eller medarbeiderundersøkelser for hele virksomheten, men også mindre og mer spesifikke kvalitative undersøkelser. Tradisjonelle arbeidsmiljøundersøkelser skal gjennomføres 100 % anonymt. Vi benytter verktøy og rutiner som gjør at alle respondenter skal være helt sikre på at deres svar er anonyme.

Planlegging

- Tydeliggjøring av mål
- Forankring og involvering av rette aktører
- Informasjon om anonymitet, taushetsplikt, og oppfølging

Utforming

- Akselererer arbeidet med bruk av standardisert spørsmålsbatteri
- Utforming av eventuelle virksomhetsspesifikke spørsmål
- Utforming av invitasjon og påminnelser

Gjennomføring

- Bruk av digitale verktø for å rulle ut og styre undersøkelser med et stort antall respondente
- Støtter respondentene på epost eller telefon ved behov
- Løpende oversikt over responsrate

Analyse og rapportering

- Digitale standardrapporter som kan utforskes umiddelbart etter at undersøkelsen er avsluttet
- Utforming av tilpassede rapporter med spesifikke analyser, tolkning av resultatene
- Fremstillinger som forenkler arbeidet med
oppfølging, og gir råd

Oppfølging

- Gjennomgang med sentrale interessenter
- Gjennomgang av resultater med hver enkelt leder eller avdeling
- Avdekke utfordringer og styrker og mulige tiltaksområder for leder eller avdeling
- Veiledning i håndtering av utfordrende resultater