Har din virksomhet krevende sykefraværssaker?


Nytt tilbud: Psykologene hos Moment tilbyr «ekspertbistand» - et IA-tiltak finansiert av Nav.

Events

Ekspertbistand er et tilbud til ansatte som er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Arbeidsgiver søker enkelt Nav om tilskudd inntil kr. 21.800. Moment tilbyr erfarne arbeidspsykologer som er spesialister på sykefraværsoppfølging.

Vi kartlegger og gir råd om hva som skal til for at en medarbeider kan stå i arbeid. Med målrettet veiledning bistår vi både den ansatte og arbeidsgiver med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Målet med ekspertbistand er å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen.

Du finner mer informasjon om tilskuddet hos Nav: Tilskudd til ekspertbistand - nav.no.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre om våre erfaringer og få utfyllende informasjon om Moments eksperttilbud:

Nina Skarsgård, spesialist i arbeidspsykologi

nina.skarsgard@moment.consulting / m. 97467294

post@moment.consulting / t. 22939300