Konflikt

Har uenigheten gått for langt?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår konflikthåndtering 

De fleste virksomheter ønsker god takhøyde og rom for forskjellighet. En naturlig konsekvens av dette er at det vil kunne oppstå samhandlingsutfordringer som kan utvikle seg til konflikter. Moments grunnholdning er at det ikke er konflikter i seg selv som er problemet, men konflikter som ikke håndteres. Omkostningene av disse kan bli store både for virksomheten og medarbeiderne.

Moments organisasjonspsykologer har nødvendig kjennskap til relevante individuelle og arbeidsmiljømessige faktorer ved konflikt og konflikthåndtering. Vi kan tilby ulike former for hjelp. Målet vårt er å bidra med konkrete råd og tiltak som kan øke samarbeidsevnen hos enkeltindivider, team og virksomheter.

Dette gjør vi 

  • Kurser og trener ledere og medarbeidere i konfliktforståelse og –håndtering
  • Gransker ved påstander om mobbing og trakassering
  • Veileder ledere og medarbeidere individuelt i konflikter
  • Håndterer eksisterende konflikter med f.eks veiledning, kartlegging eller mekling
  • Utvikler rutiner for konflikthåndtering og varsling
  • Gransker ved påstander om mobbing og trakassering