Klage- og varslingssaker

Kompetent hjelp når spillereglene brytes

Ikon for tjenestekategorien
Events

Varslings- og klagesaker 

Enkelte ganger skjer det ting som ligger utenfor det man skal oppleve på arbeidsplassen. Det kan dreie seg om alvorlige konflikter som ikke håndteres og hvor belastningen både for de involverte og de rundt blir for stor. Noen opplever å bli skjelt ut av kolleger eller at de ledes på måter som krenker deres integritet og verdighet. Andre kan oppleve seg mobbet og trakassert. Heldigvis er ikke dette hverdagen i arbeidslivet for de fleste, men for dem som blir utsatt for det, kan det være svært alvorlig.

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. Dersom det gjennom en klage eller en varsling kommer frem påstander om slike forhold, er arbeidsgiver forpliktet til å undersøke påstandene. Da er det viktig at dette gjøres på en kompetent måte som ivaretar både den som klager og den som klagen rettes mot.

Dette gjør vi 

  • Veileder ledere, medarbeidere og HR i klage- og varslingssaker
  • Gjennomfører faktaundersøkelser
  • Utarbeider rutiner for klaging og varsling
  • Utfører kompetanseheving for ledere og HMS-aktører

Veiledning

- Hjelper ledere og medarbeider til å håndtere stress og ubehag ved vanskelige arbeidsforhold
- Veileder HR, ledere og medarbeidere om gode grep og ryddig håndtering av krevende forhold

Faktaundersøkelser

- Er en strukturert og forutsigbar metode anbefalt av arbeidstilsynet
- Egnet for å kartlegge og vurdere påstander om mobbing, trakassering eller andre brudd på arbeidsmiljøloven og virksomhetens sentrale retningslinjer

Utarbeidelse av rutiner

- Utformer rutiner for rapportering og håndtering av trakassering og annen utilbørlig opptreden

Kompetanseheving

- Kurser og veileder ledere og HMS-aktører for profesjonell og ryddig håndtering av varsling og klaging