Velkommen til Moment!

Vi har åpnet for normal drift igjen og tilbyr jobbpsykolog og lederstøtte både digitalt og i fysiske møter.

Ta kontakt med oss

WEBINAR TORSDAG 2. DESEMBER: HVORDAN FÅ TIL GOD SELVLEDELSE?

Å lede seg selv


Det moderne arbeidslivet gir stor frihet til den enkelte. Da stilles det også krav til å kunne lede seg selv på effektive måter.

Les mer

Moment tilbyr personlighetstester for ledere

For mange ledere er personlighetstesting et viktig bidrag til vekst og utvikling i rollen.

Les mer

Når den sosiale usikkerheten hemmer deg på jobb


Det er ikke alle som er glad for en hverdag tilbake på kontoret.

Les mer

Setter psykisk helse på dagsorden

Veidekke setter psykisk helse på dagsorden på en forbilledlig måte. Vi i Moment er glad for å få være med og bidra i dette viktige arbeidet.

Les mer

Gå i dialog med medarbeiderne dine

Mange medarbeidere sitter på erfaringer det er verd å lytte til etter halvannet år med korona. Å involvere de ansatte kan gi viktig kunnskap når den nye arbeidsplassen skal utformes.

Les mer

Moment tilbyr VR-trening

Trenger du å trene på å holde kurs eller å snakke foran store forsamlinger? Moment har VR-teknologi med 70 ulike treningsmiljøer.

Les mer

Arbeid – den beste medisin?

-Vi må se på hva folk kan få til på tross av helseplager, sier arbeidspsykolog Anette Høy Dye.

Les mer

Hjelp - vi skal tilbake til kontoret!

Det er med skrekkblandet fryd at arbeidsplasser over hele Norge nå planlegger gjenåpning etter pandemien.

Les mer

Bærekraft i jobblivet

En av moderne arbeidslivs største utfordringer er hvordan vi kan balansere jobb og privatliv på en god måte – skape personlig bærekraft i en travel hverdag

Les mer

Sånn er du - som leder

Kort om hvordan samtaler om personlighet og egen lederhverdag kan bidra til økt innsikt og styrke i lederrollen

Les mer

Åpen dør hos jobbpsykologen

Noen ganger kan det være nyttig å stikke innom jobbpsykologen for å lufte et konkret problem. Flere av våre kunder tilbyr sine ansatte ‘åpen dør’ hos oss.

Les mer

Den uløste arbeidskonfliktens dynamikk

Konflikter kan gi store omkostninger - for samfunnet, arbeidsgiver og enkeltindividet.

Les mer

Når teamet møtes på skjerm

I dagens arbeidssituasjon hvor vi nesten utelukkende møtes på skjerm, blir den psykologiske tryggheten vår utfordret.

Les mer

Vi har tatt pulsen på arbeidslivet under koronaen – her er våre erfaringer

Slik kan du hjelpe dem som jobber hjemme

- Hold dere hjemme! sa statsministeren. Igjen ble vi pålagt å jobbe hjemmefra for å få bukt med pandemien. Men hjemmekontoret kan gå på helsa løs.

Les mer

Våg å regne med et ja!

Tenker du at du bør klare oppgavene dine selv, at å be om hjelp avslører inkompetanse? At andre egentlig har nok med sitt? Det er stor sannsynlighet for at du tar feil.

Les mer

Tilbakemelding fra våre besøkende

Vi måler jevnlig hvordan kundene opplever jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Les mer

Å lede på avstand

Koronapandemien har skapt radikale endringer i så godt som alle bransjer. Fjernledelse er blitt den nye normalen. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss erfaringene så langt?

Les mer

Hva ville Ole Brumm gjort?

Artikkel: Noen ganger er det kanskje nok "bare å være", som en kontrast til hele tiden å måtte gjøre, tenke og fylle en rolle.

Les mer

Mot normalt?


Hjertebank, høy puls og dårlig nattesøvn.

– Helt normalt, sier Vilde Vollestad.

Les mer

Veien tilbake - hvordan møte høstens arbeidshverdag på best mulig måte

Stort ansvar i usikre tider

Skoleferien er her, men ikke for rektor.

Les mer

Å gjøre opp status

Artikkel: Pulsmålinger kan være et nyttig verktøy for å få rask, systematisk og verdifull innsikt i de ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon

Les mer

- Ikke lat som du ikke ser

- Tør å spørre, hvis du mistenker at en kollega strever med mat, oppfordrer psykolog Ruth Lindefjeld.

Les mer

Moment tar pulsen på virksomheten

Moment har utviklet en pulsmåling som raskt og enkelt hjelper arbeidsgiver å kartlegge hvordan medarbeiderne har det på jobb i en krevende tid.

Les mer

Moment besøkte Accenture digitalt

Anette Høy Dye holdt nylig et webinar for 340 ansatte hos Accenture, med tittelen «Advice on well-being when working from home».

Les mer

Introduksjon - tips og triks

Anette og Krister om hjemmekontor: Å holde motet oppe og fokusere på det man vet

Se video

Spill partneren din god nå!

En krise kan vekke det verste, men også det fineste i oss. Benytt anledningen til å vise partneren din at dere drar lasset sammen når det virkelig gjelder.

Les mer

Demp korona-volumet!

De siste oppdateringene omkring COVID-19 er aldri mer enn et klikk unna. Hvordan kan man best mulig forholde seg til denne informasjonsstrømmen?

Les mer

Gode og effektive digitale møter

Vi har samlet en del tips som kan bidra til at videomøter blir en fullgod møtearena fremfor et ineffektivt irritasjonsmoment.

Les mer

Bruk krisen som en mulighet til å utøve god fjernledelse

Et knippe gode råd til ledere rundt om i landet som står overfor en krevende periode fremover.

Les mer

Å lede når krisen rammer

Plutselig rammer krisen oss. Det forutsigbare er borte, og fotfeste er byttet ut med fritt fall. Når krisen rammer, får lederen en helt spesiell utfordring.

Les mer

Tips til deg som jobber hjemmefra eller er i karantene

Enkle grep kan gjøre det lettere å møte den nye arbeidshverdagen.

Les mer

Arbeid som hovedsatsingsområde

Vår medarbeider Anette Høy Dye har skrevet et engasjert innlegg om hvorfor Psykologforeningen bør velge arbeid som hovedsatsingsområde.

Les mer

Når er det på tide å bytte jobb?

Vår medarbeider Krister Halck har vært på Norgesglasset for å snakke om når det er lurt å bytte jobb.

Hør mer

Lunch anmelder Moment

Kjell fra "bransjebladet" Lunch har besøkt Moment for å gjøre en kantinetest, og lander på så godt som full skåre for "sjelesørgernes langbord".

Les mer

You had me at hello

Artikkel: I rekrutteringsprosesser, salgsmøter, så vel som i private settinger; et godt førsteinntrykk er avgjørende. Men kan man stole på førsteinntrykk? Og når de først er laget, er de da hogget i stein?

Les mer

Smidig psykologi

Artikkel: "Smidige" metoder og tankegods er ikke bare nyttige innenfor systemutvikling, men også til bruk i utvikling av mennesker, relasjoner og organisasjoner.

Les mer

Growth eller fixed mindset? Om det å tro på at du kan lære

Artikkel: Albert Einstein skal ha sagt: "Det er ikke det at jeg er så smart, jeg bare holder ut lenger."   

Les mer

Håndtering av trakassering på arbeidsplassen

Artikkel: Trakassering kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes. Hva bør arbeidsgiver gjøre?

                                                                                                                         

Les mer

Hvor godt sover du?

Artikkel: Noen heldige er utstyrt med et solid sovehjerte som lite kan rokke ved. Men de aller fleste av oss sliter med søvnproblemer i ny og ne.

Les mer

Hvordan unngå utladning hos "flinke" medarbeidere?

Artikkel: Viktigheten av å kjenne sine medarbeidere og lage gode rammer for arbeidet. 

Les mer

Bli mer effektiv med Pomodoro-teknikk

Artikkel: Nettaviser, e-poster og kollegaer med spørsmål… Med Pomodoro-teknikken kan du ta tilbake kontrollen over tiden din.

Les mer

Jobbusikkerhet i digitaliseringens tid

Artikkel: Kommer robotene til å ta jobben min? Det korte svaret er – vi vet ikke.

Les mer

Fjerndiagnostisering av ledere

Artikkel: På alle samfunnets arenaer, både arbeidsliv, skoleverket, familien - og ikke minst i politikken, sitter mentaldiagnosene løst om dagen. Det er problematisk. 

Les mer

Presentasjonsangst

Artikkel: Vi lever i de «ekstrovertes» tidsalder. Suksess i arbeidslivet knyttes ofte opp mot evnen til å formidle og kommunisere kunnskap. For mange er det en konstant utfordring.

Les mer

Bli en superleder!

Artikkel: Evnen til å lede dine ansatte til å lede seg selv blir stadig viktigere i dagens arbeidsliv. I litteraturen kalles denne lederen en superleder. Så hva kan du gjøre for å bli nettopp det?

Les mer

Bli en bedre selvleder!

Artikkel: I det moderne arbeidslivet er evnen til selvledelse, for både ledere og medarbeiderne, en sentral ferdighet for å lykkes. Så hvordan kan man jobbe mer systematisk for å styrke denne kompetansen? 

Les mer

#metoo på jobb

Artikkel: Arbeidsgiver må være bevisst på hva de kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. 

Les mer

Digitalisering og arbeidsmiljø

Artikkel: Vil roboter og kunstig intelligens skape fremmedgjøring og frykt for å bli «automatisert» - eller blir det et mer menneskelig og rikt arbeidsliv?

Les mer