Velkommen til Moment!


Moment utvikler organisasjoner og menneskene som utgjør dem. Vår nyeste satsing er Basisprogrammet for ledere.

Les mer om Basisprogrammet

Fysisk aktivitet og arbeidsliv


Sommerreprise: Små endringer i hverdagen kan gi stor betydning for helsa!

Les mer

Frokostseminar fredag 14. juni: Hva er god lederutvikling?

8 tips til effektiv mangfolds- kommunikasjon


Artikkel: Hvordan kan vi skape et godt samarbeidsklima på en mangfoldig arbeidsplass?

Les mer

Psykologisk førstehjelp


Artikkel: Hvordan kan man møte medarbeidere i krise?

Les mer

Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det?


Artikkel: Hva kan psykologifeltet lære oss om motivasjon?

Les mer

Søvnens superkraft


Artikkel: Hvorfor er søvn så viktig? Og kan du som leder hjelpe dine ansatte å sove bedre?

Les mer

Demp stresset i nedbemanninger


Artikkel: Flere norske virksomheter har varslet nedbemanninger og omstillinger i høst. Hvordan kan du som leder støtte medarbeidere i prosessen?

Les mer

Ledermot og vanskelige samtaler


Artikkel: Hva gjør du hvis du har en medarbeider som ikke leverer godt nok, eller en medarbeider du opplever at forsurer stemningen på jobb?

Les mer

Hvordan sikre gode og nyttige medarbeider-undersøkelser?

Intervju: Moment har lang erfaring med å gjennomføre medarbeiderundersøkelser. Ingvild Sveier Ottemo har tips til hva du bør tenke på.

Les mer

Kan KI ta vare på menneskelige behov?


Artikkel: Hvordan vil kunstig intelligens påvirke vårt arbeid og våre arbeidsplasser?

Les mer

Ledergrupper som lykkes


Forskning: Hva gjør at noen ledergrupper rett og slett fungerer bedre enn andre - og oppnår positive resultater for bedriften og sine ansatte?

Les mer

Led bedre med gode beslutninger


Artikkel: Som leder må du finne løsninger på utfordringer og problemer, gjerne under tidspress. Hvordan kan du sikre best mulig kvalitet på avgjørelsene du tar?

Les mer

Start arbeidshverdagen med god selvledelse


Benytt oppstarten etter ferien til å vurdere hvordan du kan ta større kontroll over arbeidshverdagen din.

Les mer

Godt nok!


Sommerreprise: Ny teknologi og arbeidsmetodikk skaper nye måter å jobbe på. Dette gir økt fleksibilitet og frihet, men også grensløshet og uklare forhold mellom jobb og privatliv.

Les mer

Hva tenker du når du er stresset?


Sommerreprise: Den negative effekten av stress på helsen kan bli sterkere hvis man tror at stress er skadelig og noe man for all del må unngå.

Les mer

Hva er det unike ved dine medarbeidere?


Artikkel: Mangfold forbindes med økt prestasjon og lønnsomhet, men disse positive gevinstene følger ikke automatisk. Hvordan gå frem?

Les mer

Den gode sykefraværsdialogen


Artikkel: Som leder eller HR-personell må man forebygge og håndtere sykefravær. Dette arbeidet kan være komplekst. Nøkkelen til å lykkes ligger i en god sykefraværsdialog.

Les mer

Jobbpsykolog – utvikling og støtte for medarbeidere og ledere i 25 år

Intervju: Moment bidrar med støtte til ledere og medarbeidere. Les intervju med en av våre jobbpsykologer om ordningen.

Les mer

Det er i motbakke det går oppover


Artikkel: Når vi opplever nedgangstider og økt usikkerhet, blir god ledelse enda viktigere enn ellers. Å lede i motbakke gir mulighet for å lære nye ferdigheter, og å komme styrket ut på andre siden.

Les mer

Har din virksomhet krevende sykefraværssaker?


Nytt tilbud: Psykologene hos Moment tilbyr «ekspertbistand» - et IA-tiltak finansiert av Nav.

Les mer

Å finne flyten


Artikkel: Positivt stress skjerper konsentrasjonen og oppmerksomheten. Et visst nivå av stress fremmer prestasjon, effektivitet og arbeidsglede.

Les mer

Tilbakemelding fra våre besøkende i 2022


Kundeundersøkelse: Vi er glade for å se at så mange har god nytte av jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Les mer

Ny i lederrollen


Artikkel: Det er mange veier inn i ledelse, og det å ta lederrollen kan være både en glede og en utfordring.

Les mer

Hybridarbeid er en balansekunst


Artikkel: Hvordan kan vi best mulig ivareta individuelle ønsker om fleksibilitet og samtidig dekke virksomhetens behov for tilstedeværelse, samhandling og arbeidsmiljø?

Les mer

Moment bidrar til utforming av ny IT-organisasjon ved UiO


Moment har bistått i prosessen med å skape en ny og mer fremtidsrettet organisering av IT på Universitetet i Oslo.

Les mer

Verdensdagen for psykisk helse


10. oktober markerer vi Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Les mer

Når små endringer har stor betydning


Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere stress, bedre hukommelse og gi økt energi på jobb.

Les mer

Har din bedrift behov for å heve lederkompetansen?

Moment har i samarbeid med IA-bransjeprogrammet utviklet et lederutviklingsprogram for ledere med og uten personalansvar.

Les mer

Oppstart av introduksjonskurs til mindfulness høsten 2022


Tema: Å oppnå personlig bærekraft på jobb

Les mer

Forhandlingens kunst


Å forhandle er en viktig del av en leders hverdag. En klok forhandler kan hjelpe både seg selv og motparten til å oppnå mer.

Les mer

Intervjubasert arbeidsmiljø-kartlegging


Intervju: Noen ganger kan det være behov for å gå i dybden når man skal kartlegge arbeidsmiljøet. Moment har bistått virksomheter med dette arbeidet i 25 år.

Les mer

(Selv)bedragerne blant oss


Når blir jeg avslørt? Mange er overbevist om at de har narret sine omgivelser til feilaktig å tro at de er kompetente.

Les mer

Fallgruvene i arbeidsmiljøutvikling


Arbeidsmiljøet påvirker både helse, trivsel og effektivitet. Hvordan kan en virksomhet bevege arbeidsmiljøet i positiv retning?

Les mer

Spill på lag med hjernen i organisasjons- og lederutvikling

Hjerneforskningen kan gi oss en ny tilnærming til arbeidslivet.

Les mer

Å stå i kriser, som individ og virksomhet


Krigen i Ukraina påvirker oss alle. I møte med en krisesituasjon reagerer vi svært ulikt.

Les mer

2020-tallet - et tiår i medarbeiderens tegn?

Arbeidslivet i koronatiden har demonstrert hvor viktig det er å ha ansvarlige og initiativrike medarbeidere.

Les mer

Tilbakemelding fra våre besøkende i 2021

Vi er glad for å se at så mange har god nytte av jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Les mer

Problemløsningens slagside


Veien kan være kort fra nyttig problemløsning til unyttig grubling og katastrofetenking.

Les mer

Å lede seg selv


Det moderne arbeidslivet gir stor frihet til den enkelte. Da stilles det også krav til å kunne lede seg selv på effektive måter.

Les mer

Moment tilbyr personlighetstester for ledere

For mange ledere er personlighetstesting et viktig bidrag til vekst og utvikling i rollen.

Les mer

Når den sosiale usikkerheten hemmer deg på jobb


Det er ikke alle som er glad for en hverdag tilbake på kontoret.

Les mer

Setter psykisk helse på dagsorden

Veidekke setter psykisk helse på dagsorden på en forbilledlig måte. Vi i Moment er glad for å få være med og bidra i dette viktige arbeidet.

Les mer

Gå i dialog med medarbeiderne dine

Mange medarbeidere sitter på erfaringer det er verd å lytte til etter halvannet år med korona. Å involvere de ansatte kan gi viktig kunnskap når den nye arbeidsplassen skal utformes.

Les mer

Moment tilbyr VR-trening

Trenger du å trene på å holde kurs eller å snakke foran store forsamlinger? Moment har VR-teknologi med 70 ulike treningsmiljøer.

Les mer

Arbeid – den beste medisin?

-Vi må se på hva folk kan få til på tross av helseplager, sier arbeidspsykolog Anette Høy Dye.

Les mer

Hjelp - vi skal tilbake til kontoret!

Det er med skrekkblandet fryd at arbeidsplasser over hele Norge nå planlegger gjenåpning etter pandemien.

Les mer

Bærekraft i jobblivet

En av moderne arbeidslivs største utfordringer er hvordan vi kan balansere jobb og privatliv på en god måte – skape personlig bærekraft i en travel hverdag

Les mer

Sånn er du - som leder

Kort om hvordan samtaler om personlighet og egen lederhverdag kan bidra til økt innsikt og styrke i lederrollen

Les mer

Åpen dør hos jobbpsykologen

Noen ganger kan det være nyttig å stikke innom jobbpsykologen for å lufte et konkret problem. Flere av våre kunder tilbyr sine ansatte ‘åpen dør’ hos oss.

Les mer

Den uløste arbeidskonfliktens dynamikk

Konflikter kan gi store omkostninger - for samfunnet, arbeidsgiver og enkeltindividet.

Les mer

Når teamet møtes på skjerm

I dagens arbeidssituasjon hvor vi nesten utelukkende møtes på skjerm, blir den psykologiske tryggheten vår utfordret.

Les mer

Vi har tatt pulsen på arbeidslivet under koronaen – her er våre erfaringer

Slik kan du hjelpe dem som jobber hjemme

- Hold dere hjemme! sa statsministeren. Igjen ble vi pålagt å jobbe hjemmefra for å få bukt med pandemien. Men hjemmekontoret kan gå på helsa løs.

Les mer

Våg å regne med et ja!

Tenker du at du bør klare oppgavene dine selv, at å be om hjelp avslører inkompetanse? At andre egentlig har nok med sitt? Det er stor sannsynlighet for at du tar feil.

Les mer

Tilbakemelding fra våre besøkende

Vi måler jevnlig hvordan kundene opplever jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Les mer

Å lede på avstand

Koronapandemien har skapt radikale endringer i så godt som alle bransjer. Fjernledelse er blitt den nye normalen. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss erfaringene så langt?

Les mer

Hva ville Ole Brumm gjort?

Artikkel: Noen ganger er det kanskje nok "bare å være", som en kontrast til hele tiden å måtte gjøre, tenke og fylle en rolle.

Les mer

Mot normalt?


Hjertebank, høy puls og dårlig nattesøvn.

– Helt normalt, sier Vilde Vollestad.

Les mer

Veien tilbake - hvordan møte høstens arbeidshverdag på best mulig måte

Stort ansvar i usikre tider

Skoleferien er her, men ikke for rektor.

Les mer

Å gjøre opp status

Artikkel: Pulsmålinger kan være et nyttig verktøy for å få rask, systematisk og verdifull innsikt i de ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon

Les mer

- Ikke lat som du ikke ser

- Tør å spørre, hvis du mistenker at en kollega strever med mat, oppfordrer psykolog Ruth Lindefjeld.

Les mer

Moment tar pulsen på virksomheten

Moment har utviklet en pulsmåling som raskt og enkelt hjelper arbeidsgiver å kartlegge hvordan medarbeiderne har det på jobb i en krevende tid.

Les mer

Moment besøkte Accenture digitalt

Anette Høy Dye holdt nylig et webinar for 340 ansatte hos Accenture, med tittelen «Advice on well-being when working from home».

Les mer

Introduksjon - tips og triks

Anette og Krister om hjemmekontor: Å holde motet oppe og fokusere på det man vet

Se video

Spill partneren din god nå!

En krise kan vekke det verste, men også det fineste i oss. Benytt anledningen til å vise partneren din at dere drar lasset sammen når det virkelig gjelder.

Les mer

Demp korona-volumet!

De siste oppdateringene omkring COVID-19 er aldri mer enn et klikk unna. Hvordan kan man best mulig forholde seg til denne informasjonsstrømmen?

Les mer

Gode og effektive digitale møter

Vi har samlet en del tips som kan bidra til at videomøter blir en fullgod møtearena fremfor et ineffektivt irritasjonsmoment.

Les mer

Bruk krisen som en mulighet til å utøve god fjernledelse

Et knippe gode råd til ledere rundt om i landet som står overfor en krevende periode fremover.

Les mer

Å lede når krisen rammer

Plutselig rammer krisen oss. Det forutsigbare er borte, og fotfeste er byttet ut med fritt fall. Når krisen rammer, får lederen en helt spesiell utfordring.

Les mer

Tips til deg som jobber hjemmefra eller er i karantene

Enkle grep kan gjøre det lettere å møte den nye arbeidshverdagen.

Les mer

Arbeid som hovedsatsingsområde

Vår medarbeider Anette Høy Dye har skrevet et engasjert innlegg om hvorfor Psykologforeningen bør velge arbeid som hovedsatsingsområde.

Les mer

Når er det på tide å bytte jobb?

Vår medarbeider Krister Halck har vært på Norgesglasset for å snakke om når det er lurt å bytte jobb.

Hør mer

Lunch anmelder Moment

Kjell fra "bransjebladet" Lunch har besøkt Moment for å gjøre en kantinetest, og lander på så godt som full skåre for "sjelesørgernes langbord".

Les mer

You had me at hello

Artikkel: I rekrutteringsprosesser, salgsmøter, så vel som i private settinger; et godt førsteinntrykk er avgjørende. Men kan man stole på førsteinntrykk? Og når de først er laget, er de da hogget i stein?

Les mer

Smidig psykologi

Artikkel: "Smidige" metoder og tankegods er ikke bare nyttige innenfor systemutvikling, men også til bruk i utvikling av mennesker, relasjoner og organisasjoner.

Les mer

Growth eller fixed mindset? Om det å tro på at du kan lære

Artikkel: Albert Einstein skal ha sagt: "Det er ikke det at jeg er så smart, jeg bare holder ut lenger."   

Les mer

Håndtering av trakassering på arbeidsplassen

Artikkel: Trakassering kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes. Hva bør arbeidsgiver gjøre?

                                                                                                                         

Les mer

Hvor godt sover du?

Artikkel: Noen heldige er utstyrt med et solid sovehjerte som lite kan rokke ved. Men de aller fleste av oss sliter med søvnproblemer i ny og ne.

Les mer

Hvordan unngå utladning hos "flinke" medarbeidere?

Artikkel: Viktigheten av å kjenne sine medarbeidere og lage gode rammer for arbeidet. 

Les mer

Bli mer effektiv med Pomodoro-teknikk

Artikkel: Nettaviser, e-poster og kollegaer med spørsmål… Med Pomodoro-teknikken kan du ta tilbake kontrollen over tiden din.

Les mer

Jobbusikkerhet i digitaliseringens tid

Artikkel: Kommer robotene til å ta jobben min? Det korte svaret er – vi vet ikke.

Les mer

Fjerndiagnostisering av ledere

Artikkel: På alle samfunnets arenaer, både arbeidsliv, skoleverket, familien - og ikke minst i politikken, sitter mentaldiagnosene løst om dagen. Det er problematisk. 

Les mer

Presentasjonsangst

Artikkel: Vi lever i de «ekstrovertes» tidsalder. Suksess i arbeidslivet knyttes ofte opp mot evnen til å formidle og kommunisere kunnskap. For mange er det en konstant utfordring.

Les mer

Bli en superleder!

Artikkel: Evnen til å lede dine ansatte til å lede seg selv blir stadig viktigere i dagens arbeidsliv. I litteraturen kalles denne lederen en superleder. Så hva kan du gjøre for å bli nettopp det?

Les mer

Bli en bedre selvleder!

Artikkel: I det moderne arbeidslivet er evnen til selvledelse, for både ledere og medarbeiderne, en sentral ferdighet for å lykkes. Så hvordan kan man jobbe mer systematisk for å styrke denne kompetansen? 

Les mer

#metoo på jobb

Artikkel: Arbeidsgiver må være bevisst på hva de kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. 

Les mer

Digitalisering og arbeidsmiljø

Artikkel: Vil roboter og kunstig intelligens skape fremmedgjøring og frykt for å bli «automatisert» - eller blir det et mer menneskelig og rikt arbeidsliv?

Les mer