Krise

Er dere rustet for det uventede?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vårt krisetilbud 

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å stå fram med en klar ledelse, ta ansvar i situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt. God beredskap, håndtering og ledelse av kriser gjør at medarbeiderne opplever å bli verdsatt, gir nødvendig støtte til ledere og sikrer organisasjonens omdømme. Moment bistår virksomheter med kriseberedskap, krisehåndtering og kriseledelse.

 

Utvikling av planverk

- Kriseplaner
- Beredskapsplaner
- Beredskapssystemer

Opplæring og trening

- Kursing i krise- og stresshåndtering
- Gjennomføring av praktiske kriseøvelser

Beredskapsfunksjon

- Tilgang på 14 psykologer med faglig spesialisering
- 24-timers vakttelefon
- Hurtig respons

Krisehåndtering

- Operativ støtte til krise- og organisasjonsledelse
- Praktisk håndtering
- Debriefing

Individuell oppfølging

- Veiledning eller behandling av enkeltpersoner over tid