Jobbpsykolog

Behov for en kvalifisert sparringspartner?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Rask, fortrolig og kvalifisert støtte 

De fleste av oss vil oppleve perioder i yrkeslivet der vi ønsker å prestere og fungere bedre eller videreutvikle oss selv. Moment tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. Vi utforsker og kartlegger sentrale utfordringer, ressurser og utviklingsområder. Vi veileder ledere og medarbeidere til å finne de rette tiltakene og kraften du trenger for å få til en endring.

Dette gjør vi 

 • Etablerer forståelse og tillit
 • Skaper enighet om mål og innhold
 • Kartlegger utfordringer og ressurser
 • Benytter forskningsbasert kunnskap og relevante tiltak
 • Utfordrer innenfor trygge rammer

Vanlige temaer 

 • Utvikling av eksisterende og nye ferdigheter
 • Leder- og yrkesrolleforståelse
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser
 • Stresshåndtering og utbrenthet
 • Familie-/samlivsutfordringer
 • Angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker
 • Krisehåndtering
 • Mobbing og trakassering
 

Stresshåndtering

Kurs og enkeltsamtaler som bidrar til bedre stressmestring

Ikon for tjenestekategorien
Events

Kurs om stressmestring 

Moment har i en årrekke levert målrettede kurs om stressmestring. Temaer på kursene er blant annet hva som skjer i hode og kropp når vi er stresset, samt sosiale og helsemessige konsekvenser av stress. Videre går vi gjennom hva som typisk skaper stress på
arbeidsplassen og hva som kan være hjelpsomt for å forebygge og håndtere stress både individuelt og i grupper. Vi lærer også bort praktiske øvelser og teknikker for å håndtere stress på en god måte.

Individuelle samtaler 

Mange av våre individuelle samtaler handler om mestring av stress. I disse samtalene jobber vi med å rigge en bedre hverdag, for eksempel gjennom å avklare forventninger, prioritere annerledes eller gjøre nødvendige livsstilsendringer. For de som ønsker det, tilbyr vi stressmestringsøvelser og mindfulness-basert trening (oppmerksomhetstrening).

Sykefravær

Er du sykmeldt, eller i ferd med å bli det?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår oppfølging 

Mange opplever perioder der den fysiske eller mentale helsen påvirker arbeidsevnen. Moment har flere tjenester som søker å styrke ledere og medarbeideres evne til å håndtere slike perioder. Vi samarbeider tett med den enkelte med skreddersydd oppfølging og konkrete tiltak.

Dette gjør vi 

 • Tydeliggjør den enkeltes kapasitet og ressurser
 • Øker innsikt i arbeidsform og rolleforståelse
 • Styrker stressmestring
 • Veileder om tilrettelegging av arbeid
 • Styrker jobbmestring
 • Støtter mestring av fysiske og mentale utfordringer
 • Veileder håndtering av samarbeidsutfordringer eller konflikt
 • Samarbeid med fastlege, arbeidsgiver og eventuelt andre instanser