Moment tilbyr VR-trening

Trenger du å trene på å holde kurs eller å snakke foran store forsamlinger? Moment har VR-teknologi med 70 ulike treningsmiljøer.

Events

VR, eller virtuell virkelighet på norsk, er en teknologi som går tilbake til 70-tallet og som først ble utviklet til flysimulatorer, trening av astronauter samt av militæret. Det er først de siste ti årene at VR har fått en større utbredelse innenfor for eksempel opplæringsprogrammer og blant psykologer. Siden 2016 har mer enn 230 firmaer utviklet programmer for VR, og alle de store teknologiselskapene har nå sine egne utviklingsavdelinger.

Teknikken fungerer spesielt godt som treningsverktøy for det som kan være ubehagelige situasjoner for eksempel knyttet til flyreiser, å tale i forsamlinger, høyder eller å ta heis. En av fordelene med å trene i VR er at man tør å utfordre seg selv mer enn i reelle situasjoner, da VR oppleves tryggere. De virtuelle scenarioene er dessuten lettere tilgjengelig og enklere å gjenta. VR er med andre ord både en tryggere og mer effektiv måte å trene på. Forskning på høydeskrekk viser at VR-trening gir like gode resultater som å trene i reelle situasjoner. Det er samlet mye erfaring de siste ti årene på at metoden fungerer effektivt også på en rekke andre områder. Utstyret Moment bruker, måler stressrespons under treningen og gir et godt grunnlag for å vurdere fremdrift og resultater.


Acrophobia-computer.png#asset:1555Moment kan tilby virtuell trening blant annet i disse miljøene:

- Høyder
- Heis
- Fly
- Åpne plasser
- Trange rom
- Bilkjøring
- Klasserom og eksamen
- Sosiale sammenhenger
- Møteledelse og foredrag
- Stress og avspenning
- Sprøyter
- Insekter og dyr

For å opprettholde godt smittevern, blir utstyret desinfisert etter hver bruk, og vi har i tillegg beskyttende masker i hjelmen.

August 2021