Vi har utvidet tilbudet

Mange ledere og medarbeidere har behov for ekstra støtte og veiledning under pandemien. Vi har utvidet åpningstidene og tilbyr både digitale og fysiske møter. Ta kontakt med oss for å gjøre en avtale.

Events

Moment følger Helsedirektoratets retningslinjer for forsvarlig drift av psykologtjenester. I tråd med anbefalingene tilbyr vi våre tjenester digitalt, og holder også åpent for fysiske møter ved behov. Vi følger veilederen for smittevern utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Vi er tilgjengelige på telefon mellom kl. 08:00 - 20:00.

Sentralbord - tlf: 22 93 03 00 // e-post: post@moment.consulting

Krister Halck - tlf: 924 21 620 // e-post: krister@moment.consulting

Anette Høy Dye - tlf: 928 24 338 // e-post: anette@moment.consulting


Det digitale veiledningsmøtet

Mange lurer på hvordan digitale møter foregår i praksis og om det er like nyttig som å møtes ansikt til ansikt. Det korte svaret er at det fungerer godt. De fleste venner seg raskt til det, og noen foretrekker faktisk virtuelle møter. Vi har lang og god erfaring med både telefonveiledning og videosamtaler. Forskning viser også at digitale verktøy er virksomme. Her deler vi noen tips og råd som en forberedelse før et virtuelt møte med psykologen:

Teknisk innebærer det at vi sender deg en link på e-post til Teams. Det kreves ingen nedlastning, og oppkoblingen skjer normalt på noen sekunder. Ved behov guider vi deg på telefon parallelt. Vi er opptatt av datasikkerhet og bruker derfor Teams som er ende-til-ende kryptert.

Det er viktig at du sitter så uforstyrret som mulig og gjerne har et headset slik at lydkvaliteten blir optimal. Det kan være fint å kunne ha armene fri og slippe å holde i skjermen, da blir det lettere å slappe av i skuldre og overkropp. Når vi ikke ser hverandre fysisk, kan vi gå glipp av viktig informasjon gjennom kroppsspråk. Hvis det er mulig, kan det derfor være lurt om vi rigger kameraet på en slik måte at begge ser mer enn bare ansiktet til hverandre.

Når man kommer fysisk til samtalen, innebærer det en forflytning og en mulighet til å reflektere litt på vei til og fra. Ved virtuelle møter blir det litt annerledes, men man kan fint få til en tilsvarende overgang hjemme. Kanskje kan man gå en tur først utendørs eller bevege seg litt inne mens man tenker over den samtalen man skal inn i. Man kan også ta frem penn og papir og notere noen punkter. Kanskje har du allerede noen notater det kan være fint å kikke på eller repetere.

Stopp opp, observer pusten din og reflekter over hvordan det er å være deg akkurat nå. Hva tenker du om samtalen vi skal ha snart, hva ønsker du å ha fokus på? Hva er viktig for deg å få snakket om i løpet av samtalen? Hva trenger du?

Vi skal hjelpe til med struktur, innhold og rammer for samtalen. Å reise seg av og til eller la blikket vandre andre steder i rommet underveis, er fint. Kanskje kan du sette deg et sted der du kan kikke ut av vinduet. Vi har anledning til å dele skjerm med hverandre for å vise modeller og notater. Vi sørger for tid til oppsummering og planer for neste steg.


Ta kontakt med oss, dersom du ønsker mer informasjon eller du vil avtale veiledning.