Rolv Mohn

Organisasjonspsykolog, daglig leder, partner

rolv@moment.consulting
Tlf 920 59 845

Om moment