Magne Vik

Organisasjonspsykolog, partner

magne@moment.consulting
Tlf 920 85 035

Om moment