Ledergruppeutvikling

Får dere anvendt ledergruppens ressurser?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår ledergruppeutvikling 

Alle ledergrupper har godt av et blikk utenfra. Potensialet i en godt fungerende ledergruppe er stort både for gruppens deltakere og organisasjonen som helhet. Moments organisasjonspsykologer har god kunnskap om effektive samspill og gruppeprosesser og bistår ledergrupper på ulike måter.

Dette gjør vi 

  • Kartlegger ledergruppens ressurs- og utviklingsområder
  • Følger, gir tilbakemeldinger og veileder ledergruppen i deres arbeidsutførelser
  • Trener og underviser ledergrupper i spesifikke ferdigheter
  • Håndterer samhandlingsutfordringer og konflikter

Vanlige utviklingsområder 

  • Felles mål og felles forståelse av ledergruppens formål
  • Gruppens mangfold som ressurs, framfor forstyrrende faktor
  • Effektive beslutningsprosesser og god oppfølging
  • Møteledelse
  • Dialogtrening
  • Strategiutvikling