Stresshåndtering

Kurs og enkeltsamtaler som bidrar til bedre stressmestring

Ikon for tjenestekategorien
Events

Kurs om stressmestring 

Moment har i en årrekke levert målrettede kurs om stressmestring. Temaer på kursene er blant annet hva som skjer i hode og kropp når vi er stresset, samt sosiale og helsemessige konsekvenser av stress. Videre går vi gjennom hva som typisk skaper stress på
arbeidsplassen og hva som kan være hjelpsomt for å forebygge og håndtere stress både individuelt og i grupper. Vi lærer også bort praktiske øvelser og teknikker for å håndtere stress på en god måte.

Individuelle samtaler 

Mange av våre individuelle samtaler handler om mestring av stress. I disse samtalene jobber vi med å rigge en bedre hverdag, for eksempel gjennom å avklare forventninger, prioritere annerledes eller gjøre nødvendige livsstilsendringer. For de som ønsker det, tilbyr vi stressmestringsøvelser og mindfulness-basert trening (oppmerksomhetstrening).