Oppfølging og utvikling av arbeidsmiljø

Ikon for tjenestekategorien
Events

Moments tilnærming til arbeidsmiljøutvikling 

Utvikling og opprettholdelse av et sunt og godt arbeidsmiljø er et kontinuerlig arbeid og et felles ansvar på arbeidsplassen. Moment vektlegger betydningen av bred og god involvering av både ledere og medarbeidere i arbeidsmiljøutvikling, hvilket forskning har vist at i seg selv kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær.

Arbeidsmiljøutvikling kan skje via en rekke ulike tiltak, og også på ulike nivåer. Med solid fagkunnskap, praktisk erfaring fra en rekke ulike norsk virksomheter og et "utenfra-perspektiv", bidrar våre konsulenter i god og effektiv utvikling, prioritering, implementering og evaluering av tiltak.

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser 

Moment har lang erfaring med å bistå virksomheter i oppfølging av ulike undersøkelser og kartlegginger. Som et av de fremste miljøene i landet på organisasjonspsykologi benyttes vi ofte også til oppfølging av andres undersøkelser. Vi har også utformet standardmateriell til vår egen undersøkelse og tilpasser dette til våre kunders behov.

I Moment mener vi at en medarbeiderundersøkelse i seg kan selv øke ansattes bevissthet om eget arbeidsmiljø, men at den viktigste verdiskapningen skjer i oppfølgingsarbeidet. Oppfølgingen er en effektiv arena for å legge til rette for medvirkning og økt eierskap til prosessen blant ansatte, hvilket er viktig for god oppslutning og optimalt utbytte av besluttede tiltak. Moments konsulenter bidrar til å legge til rette for bred involvering og ansvarliggjøring av alle i miljøet, på en måte som bidrar til ressurseffektive, målrettet og engasjerende prosesser som gir utvikling i ønsket retning.

Workshops

Våre konsulenter har god erfaring med å utforme og gjennomføre workshops i større eller mindre grupper. Disse kan gjennomføres fysisk eller digitalt, og form, innhold og omfang tilpasses skreddersys målgruppen.

Kurs og undervisning

Med solid kompetanse på en rekke ulike arbeidsmiljø-relaterte temaer holder vi regelmessig kurs og undervisning hos våre kunder.
Aktuell tematikk kan være:
- Psykologisk trygghet
- Forebygging og oppfølging av sykefravær
- Konflikthåndtering
- Selvledelse og "superledelse"

Veiledning til HR

Våre konsulenter bistår regelmessig med opplæring, veiledning og rådgiving til HR. Det kan være generelle HR-temaer eller bistand inn i konkrete saker. Moment har god erfaring med å veilede og trene HR slik at de selv kan følge opp arbeidsmiljøundersøkelser og utviklingstiltak.

Veiledning til ledere

Moment bistår med både individuell og gruppebasert lederveiledning og -utvikling. Form, omfang og innhold tilpasses den enkelte leder eller gruppens ønsker og behov.