Individuell lederveiledning

Kan du utvikle deg som leder?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår lederveiledning 

Lederhverdagen består av en rekke veivalg og dilemmaer. I vår lederveiledning er vi opptatt av å utvide selvinnsikt i lederrollen. Vi ønsker å gi ledere en arena for å tenke høyt om, og få innspill på, egen ledelse. Våre psykologer jobber tett på organisasjoner og er eksperter på psykologi i arbeidslivet. Vi er samtalepartnere som kjenner lederes hverdag godt.

Typiske tema 

  • Strategier for perspektiv og fleksibilitet i lederrollen
  • Håndtering av dilemmaer i lederrollen
  • Utøvelse av lederskap i samsvar med egne verdier
  • Utvikling av relasjoner og tillit
  • Bevisstgjøring av talenter og utviklingsområder
  • Stressmestring og ivaretakelse av egen energi
  • Selvledelse og organisering av hverdagen