Sykefravær

Er du sykmeldt, eller i ferd med å bli det?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår oppfølging 

Mange opplever perioder der den fysiske eller mentale helsen påvirker arbeidsevnen. Moment har flere tjenester som søker å styrke ledere og medarbeideres evne til å håndtere slike perioder. Vi samarbeider tett med den enkelte med skreddersydd oppfølging og konkrete tiltak.

Dette gjør vi 

  • Tydeliggjør den enkeltes kapasitet og ressurser
  • Øker innsikt i arbeidsform og rolleforståelse
  • Styrker stressmestring
  • Veileder om tilrettelegging av arbeid
  • Styrker jobbmestring
  • Støtter mestring av fysiske og mentale utfordringer
  • Veileder håndtering av samarbeidsutfordringer eller konflikt
  • Samarbeid med fastlege, arbeidsgiver og eventuelt andre instanser