Jobbpsykolog

Behov for en kvalifisert sparringspartner?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Rask, fortrolig og kvalifisert støtte 

De fleste av oss vil oppleve perioder i yrkeslivet der vi ønsker å prestere og fungere bedre eller videreutvikle oss selv. Moment tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. Vi utforsker og kartlegger sentrale utfordringer, ressurser og utviklingsområder. Vi veileder ledere og medarbeidere til å finne de rette tiltakene og kraften du trenger for å få til en endring.

Dette gjør vi 

 • Etablerer forståelse og tillit
 • Skaper enighet om mål og innhold
 • Kartlegger utfordringer og ressurser
 • Benytter forskningsbasert kunnskap og relevante tiltak
 • Utfordrer innenfor trygge rammer

Vanlige temaer 

 • Utvikling av eksisterende og nye ferdigheter
 • Leder- og yrkesrolleforståelse
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser
 • Stresshåndtering og utbrenthet
 • Familie-/samlivsutfordringer
 • Angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker
 • Krisehåndtering
 • Mobbing og trakassering