Jobbpsykolog – utvikling og støtte for medarbeidere og ledere i 25 år

Intervju: Moment bidrar med støtte til ledere og medarbeidere. Les intervju med en av våre jobbpsykologer om ordningen.

Events

Av Tage Wester

Jobbpsykolog er Moments utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere. Målet vårt er å styrke den enkeltes evne til å lære, ha det bra og være effektiv på jobb - som en kontrast til frustrasjon og stagnasjon. Selv om vi ofte bistår ved alvorlige temaer knyttet til konflikter, rolleavklaring og/eller helseutfordringer, ønsker vi at samarbeidet med Moment skal være både hyggelig og engasjerende.

Etter å ha tilbudt Jobbpsykolog i over 25 år, ser vi at ideen er blitt møtt med stor interesse. Sentrale og store aktører som politiet og tolletaten, universitet og høyskoler og noen av landets største kommuner, benytter tjenesten Jobbpsykolog hos Moment. I tillegg brukes tilbudet i en rekke ulike bransjer som advokat- og konsulenthus, barnehagesektoren, entreprenører, bank og forsikring.

Vi har tatt en prat med Vibeke Helsør for å høre om hennes erfaringer som jobbpsykolog hos Moment:

Hva er typiske problemstillinger og utfordringer du møter som jobbpsykolog?

Mange tar kontakt for å starte et utviklingsarbeid knyttet til jobbrollen, eller for å få til gode samarbeidsrelasjoner på jobb. Det kan handle om å finne styrkene sine og komme i posisjon, eller å øve seg på å sette grenser og finne retning for å oppnå en sterkere motivasjon. Vi får ofte tilbakemelding om at tilbudet har vært spesielt nyttig i krevende overgangssituasjoner, som større endringer i privatlivet, ny rolle eller mer ansvar på jobb.

Det handler også ofte om opplevelsen av å være overveldet av stress og press, med risiko for sykemelding. Mange har allerede strukket seg langt, mens andre kommer for å forebygge. Felles er at man gjerne opplever å være tappet for energi, jobber mindre effektivt og har bekymringer om stressplager og balansen i livet.

Vi møter også en del helseutfordringer som reduserer både arbeidskapasitet og livskvalitet. Enten det er psykisk eller fysisk, eller ofte en kombinasjon. Eksempler på dette kan være tilbakeføring til jobb etter sykdom og vanlige psykiske plager som nedstemthet og angstplager. Ved mer langvarige plager henviser vi ofte til andre tjenester for videre oppfølging, men erfaringen er at vi på relativt kort tid klarer å bidra med verktøy og sortering for å komme på riktig vei.

Hva er det viktigste du som jobbpsykolog kan bidra med?

Det mener jeg er tilnærminger som tar utgangspunkt i styrkene man allerede har, i kombinasjon med samtaler som ikke unngår å fokusere på det som er vanskelig. Mange som kommer hit, har jo prøvd mye selv, eller strevd lenge, og opplever likevel å stå fast. Vi psykologer har ikke alltid klare løsninger, men vi kan bidra med å utforske nye perspektiver og muligheter. Å bringe inn såkalt «normalpsykologi» kan gjøre at man ikke plages så mye av å føle seg unormal eller rar, og gi mer håp. Men det viktigste for meg er nok at de som har tatt steget med å komme hit for å investere i sin egen utviklingsprosess, opplever at de blir tatt imot på en god måte. Den gode samtalen er viktig for å få til det. Samtidig er målet alltid å omsette til praksis og konkrete øvelser. Det kan være å gjennomføre en vanskelig samtale, prioritering og planlegging, eller å finne en god balanse mellom jobb og restitusjon. Ofte kan man komme langt med små grep og justeringer.

Hvordan er et typisk Jobbpsykolog-forløp?

De fleste som jobber i en bedrift eller organisasjon med jobbpsykolog-avtale, kan selv ta direkte kontakt og de har en garanti om å få et møte hos Moment innen fem dager. Et typisk forløp starter med at vi bruker noe tid på å sette opp problemstillinger eller utviklingsønsker. Dette trenger ikke være gjennomtenkt på forhånd, og det holder at man ønsker å drøfte eller reflektere med noen for å ta kontakt med oss. Dette arbeidet blir til et fokus og noe vi operasjonaliser i enten mål eller retning. Etter dette kommer vi gjerne inn på relevante metoder, modeller, verktøy og egne ressurser. Det er også viktig å nevne at vi har en fleksibel ramme med muligheter for møter digitalt, på telefon, at vi kan ha kortere og lengre møter, og at vi kan bidra inn i møter med nærmeste leder og/eller HR, om det er nyttig for prosessen.

Erfaringen med de fleste, er at det ikke skal så mange møter til for å oppnå en positiv endring. Det er fleksibelt hvor ofte man møtes. Noen kommer oftere, mens det for andre kan være hensiktsmessig med mer tid mellom innsjekker, så man kan evaluere og justere strategier over tid. Underveis i samarbeidet drøfter vi om mål eller fokus bør justeres. Vi er opptatt av å evaluere samarbeidet fortløpende ved å spørre om vi fokuserer nok på det som er relevant, og om vi er på riktig vei.

Hva inspirerer deg i arbeidet med Jobbpsykolog?

Samtalene med ledere og medarbeidere, og det å bli invitert med inn i spennende og viktige prosesser. At vi må tenke kreativt for å skape fremgang og endring, og at vi har stort faglig felleskap hos Moment å spille på.

Les mer om Moments jobbpsykolog-tilbud her