Har din bedrift behov for å heve lederkompetansen?

Moment har i samarbeid med IA-bransjeprogrammet utviklet et lederutviklingsprogram for ledere med og uten personalansvar.

Events

Lederprogrammet er modulbasert og består av fem samlinger der man deler erfaringer, diskuterer relevante caser og dilemmaer, har praktisk trening, og jobber med et personlige lederutviklingsprosjekt. Alt materiell med tilhørende video-presentasjoner er fritt tilgjengelig på Arbinn.no, og er gratis å ta i bruk av alle bedrifter og organisasjoner. Moment har solid erfaring med å lede workshops – og kan benyttes som prosessveiledere. Vi har også erfaring med å gjennomføre programmet digitalt, samt «train-the trainer» - dersom dette er noe man ønsker å gjennomføre i egen regi. Dersom din bedrift ønsker å utvikle sine ledere, men mangler nok deltakere til å
fylle et helt kurs kan dere også gi beskjed til oss, så kan vi koble dere med ledere fra andre bedrifter som ønsker å gjennomføre programmet.


Ta gjerne kontakt for å få en mer utfyllende presentasjon av programmet eller dersom dere ønsker å bruke Moment som prosessveiledere, til opplæring av egne ressurser, eller for å høre mer om våre erfaringer med gjennomføring av programmet. Du finner også en mer utdypende beskrivelse på våre nettsider.