Mer om basisprogrammet


Basisprogrammet i ledelse er et standardisert lederutviklingsprogram for førstelinjeledere og mellomledere, med og uten personalansvar.

Events

Basisprogrammet i ledelse har som mål å gi:

  • Innføring i grunnleggende praktisk ledelse
  • Økt forståelse for lederrollen
  • Økt trygghet i lederrollen
  • Økt motivasjon for å bli værende som leder, og til å lære og utvikle seg videre i rollen
  • Konkrete verktøy som kan anvendes i det daglige


Ønsker du bistand til å sette i gang og gjennomføre Basisprogrammet i ledelse? Vi kan tilby støtte til gjennomføring som prosessveiledere, eller gi opplæring til HR eller andre interne ressurser dersom dere ønsker å kjøre programmet selv. Vi kan også bistå dersom dere ønsker å tilpasse programmet til allerede pågående lederopplæring-/utvikling, eller skreddersy en løsning for dere.

Programmet består av en Kick-off og 5 moduler. Hver modul består av en film med refleksjonsoppgaver og en tilhørende workshop. Underveis i programmet jobber deltakerne med et personlig lederutviklingsprosjekt. Deltakerne får utdelt deltakerhefte til bruk underveis i programmet, og de får utdelt et kursbevis når kurset avsluttes. Her er oversikt over programmet og temaene som belyses:

Vi anbefaler ca 4 uker mellom hver workshop, og minst 3 timer per workshop. Anbefalt gruppestørrelse er 6-12, men dette kan tilpasses ved behov. Vi kan også tilby individuell coaching til deltakerne mellom workshopene.

Basisprogrammet er utviklet gjennom IA-avtalens bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen, næringsmiddelindustrien og leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, i samarbeid med Moment organisasjon og ledelse, samt Klipp og Lim. På nettsiden til Basisprogrammet i ledelse, Hva er basisopplæring i ledelse? (nho.no), finner du alt av materiell til Basisprogrammet, samt mer informasjon.

Moment har så langt gjennomført Basisprogrammet i 15 bedrifter, med 25 grupper av ledere med til sammen 280 ledere. Vi har flere bedrifter og grupper som starter opp fremover. I tillegg gir vi flere bedrifter opplæring i å fasilitere programmet selv. Vi har erfaringer med både digital og fysisk gjennomføring.

Ta kontakt dersom du ønsker å bruke oss som prosessveiledere, til opplæring av egne ressurser, eller om du ønsker å høre mer om våre erfaringer med gjennomføring av programmet, og få en mer utfyllende presentasjon av programmet.