Gunhild Nordal

Arbeids- og organisasjonspsykolog

gunhild@moment.consulting
Tlf 906 18 961

Om moment