Moment markerer Verdensdagen for psykisk helse med lunsjwebinar

Events

Verdensdagen for psykisk helse

Moment har en lang tradisjon for å markere Verdensdagen for psykisk helse. I år ønsker vi å tilby alle våre kunder, deres ansatte og andre interesserte et lunsjwebinar om arbeid og psykisk helse.

Jobb betyr mye for de fleste. Vi bruker ca. en tredjedel av vårt voksne liv på jobb, og hvordan vi har det der er derfor sentralt for vår psykiske helse. Når vi spør, svarer over 90 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie blir ansett som viktigere.

Moment har i over 25 år jobbet tett på norsk arbeidsliv og har lang erfaring gjennom tusenvis av møter med ledere og medarbeidere fra de aller fleste bransjer.

I vårt webinar ønsker vi å fokusere på noen av de viktigste forholdene ved arbeid, og hvordan dette kan bidra til friskhet og produktivitet på jobb. Webinaret holdes av to av våre erfarne arbeids – og organisasjonspsykologer, Gunhild Nordal og Krister Halck.