Moment får ny medarbeider!

Vi gleder oss over å få psykolog Nina Skarsgård med i Jobbpsykolog-teamet vårt fra 1. mars.

Events

Moment får ny medarbeider!

Av Tage Wester

Nina Skarsgård er utdannet psykolog fra Universitetet i København, og har en mastergrad i Human resource management fra London School of Economics. Hun har blant annet jobbet i Accenture og Unicare, og starter nå i stilling hos Moment fra 01.03.2018.

Hvordan har du tidligere arbeidet som psykolog, Nina?

Jeg har seks års arbeidserfaring som psykolog og har jobbet mye med arbeidsrettet veiledning gjennom ordningen Raskere tilbake. Jeg har samarbeidet med bedriftshelsetjenester og holdt kurs om temaer som stressmestring og lederutvikling.

Hva jobbet du med som konsulent for Accenture?

Jeg jobbet fire år som management consultant i Accenture. Der fikk jeg mye erfaring med lederveiledning og -rådgiving i forhold til blant annet omstillingsprosesser, endringsledelse, kommunikasjon og kompetanseutvikling.

Hvilke fordypningskurs har vært viktige for deg?

Jeg har gjennomført en rekke kurs i kognitiv endringsmetodikk og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). For tiden er jeg under spesialisering i Arbeidspsykologi.

Hva ser du frem til å jobbe med hos Moment?

I rollen som jobbpsykolog, ser jeg frem til å veilede ansatte og ledere - og bidra med min kompetanse og erfaring i møte med Moments klienter.

Les mer om Ninas erfaring på hennes LinkedIn-profil.