Frokostseminar torsdag 28. september: Led bedre med gode beslutninger

Events

Ledere tar mange beslutninger hver eneste dag. For å utnytte muligheter, endre kurs eller skape noe nytt. For å finne løsninger på utfordringer og problemer.

Noen beslutninger er overordnede og strategiske, andre har korte frister og handler om operativ dag-til-dag ledelse. Hvordan kan ledere gjøre gode vurderinger i situasjoner som ofte er uoversiktlige, som har komplekse og uklare alternativer eller mange aktører og interessenter?

Hør organisasjonspsykologene Gunhild Nordal og Helge Gravdahl-Egeland dele erfaringer og psykologfaglig kunnskap om hva som øker kvaliteten på beslutningene.


  • Hvilke fallgruver og utfordringer kan komme i veien for gode beslutninger du skal ta alene eller sammen med et team?
  • Hvordan påvirkes beslutninger av tankefeller og sterke følelser?
  • Hvilke grep kan ledere ta for å skape gode teamprosesser og beslutningsprosedyrer?

Vi serverer enkel frokost fra kl. 08:15. Seminaret varer fra kl. 08:30 - 10:00, og er gratis.

Vi gleder oss til å se deg, velkommen!

Påmelding

Navn *
Din e-post *
Stilling *
Bedrift *