WEBINAR TORSDAG 2. DESEMBER: HVORDAN FÅ TIL GOD SELVLEDELSE?

Events

I takt med at det moderne arbeidslivet gir større frihet til den enkelte, stilles det også høyere krav til å lede seg selv på effektive måter. Når vi jobber med ledere og medarbeidere, ser vi at selvledelse står høyt i kurs. Selvledelse handler om måter å organisere og påvirke oss selv for økt effektivitet og livskvalitet.

Begrepet berører både et perspektiv på ledelse, relasjon til oss selv, omgivelsene våre og konkrete strategier på det personlige plan. God ledelse starter også med god evne til selvledelse.

Sentrale stikkord er selvobservasjon, motivasjon, verdier, selvivaretakelse og balanse mellom jobb og fritid.


I frokostwebinaret vil du blant annet høre mer om:

  • Hvilke strategier kan jeg personlig ta i bruk for å lede meg selv mer effektivt?
  • Som leder, hvordan møte dine medarbeidere på en måte som fremmer selvledelse?
  • Hvordan kan virksomheter legge til rette for selvledelse?

Webinaret varer fra kl. 08:30 til kl. 09:30, og holdes av to av våre erfarne arbeids – og organisasjonspsykologer, Ingrid Bondkall Gjerde og Rolv Mohn (daglig leder).

Begrenset digital kapasitet på antall plasser.

Velkommen!

Påmelding

Navn *
Din e-post *
Stilling *
Bedrift *